Kick‑off Komunity partnerů INTEMAC — Středa 14. června 2023 13:00 - 16:30 Close

PredMAIn - Interreg

Program spolupráce „Interreg V-A Rakousko – Česká republika“ se zaměřuje na některé významné přeshraniční problémy spjaté s implementací strategie Evropa 2020. Cílem projektu našeho konsorcia je vytvořit a předat relevantní znalosti o AI prediktivní údržbě, které by byly použitelné v různých výrobních odvětvích (u SME).

Centrum INTEMAC_projekt Interreg

Hlavní téma

Prediktivní údržba (PM) je v současnosti považována za hlavní využití umělé inteligence (AI) ve výrobě. Ovšem tento potenciál není momentálně dostatečně využíván výrobními malými a středními podniky (SME), které jsou v programovém regionu velmi silně zastoupeny. U SME chybí základní předpoklady pro uplatnění umělé inteligence v prediktivní údržbě. Chybí zde uživatelsky přívětivá a nekomplikovaná aplikace těchto řešení ve výrobě. Na rozdíl od pracovníků ve velkých podnicích není provozní personál SME nijak speciálně školen ohledně možných aplikací AI v prediktivní údržbě.

 

Cíl

Cílem projektu PredMAIn (ATCZ279) je vytvoření a předání znalostí o prediktivní údržbě na bázi umělé inteligence použitelné v různých odvětvích výroby a zpracovatelského průmyslu (SME).

Metodika

 • výzkum a demonstrace algoritmů AI pro prediktivní údržbu, zacílení na znalosti a potřeby malých a středních podniků v programovém regionu (Rakousko – Česká republika)
 • prostřednictvím přeshraničního propojení příslušných výzkumných partnerů budou vznikat (výzkumné) spolupráce s cílem vyměňovat a společně rozvíjet znalosti týkající se prediktivní údržby založené na umělé inteligenci
 • složení konsorcia s partnery ze všech šesti programových regionů, kteří jsou aktivní v této oblasti a kteří mají odpovídající kontakty i mimo programový region
 • sdílení know-how a transfer znalostí formou osvětových akcí

Konsorcium projektu

 

Doba trvání projektu: 01.10.2021 – 31.12.2022

Rozpočet projektu: 589 000 €

Financující subjekt: Projekt je financován v rámci programu INTERREG Rakousko-Česká republika 2014-2020

Chcete vědět více?

Intemac-Fiala02.jpeg

Zdeněk Fiala

Odborný garant pro oblast technologie CNC obrábění

Specializace

 • Analýza a optimalizace výrobních technologií
 • Vibrodiagnostika a monitoring strojů
 • Dynamika výrobních strojů a zařízení
 • Digitalizace malých a středních podniků

Zkušenosti

 • 10 zkušeností s VaV projekty CZ/EU
 • Aplikace monitorovacích systémů mechanických vibrací
 • 3 roky zkušeností s digitalizací malých a středních podniků