IIoT a produktivita ve výrobě

  • Nové možnosti zavádění internetu věcí do výroby
  • Další novinky ze světa Průmyslu 4.0
  • Ukázka Výrobní buňky 4.0 společnosti INTEMAC
  • Možnost vyzkoušet si chytré brýle a rozšířenou realitu (AR)
  • Networking s možností získat nové zajímavé kontakty

 


Registrace na akci je otevřená do 12. 4. 2018.
Registrovat se můžete zde.
Popř. emailem na: recepce@intemac.cz nebo na tel.: +420 606 097 793.
Účast na semináři je zdarma.
 

Program: 

VÝROBNÍ BUŇKA 4.0

Ing. Radomír Zbožínek (INTEMAC)

Představení a ukázka základní jednotky chytré výroby připravené k integraci do výrobních firem. Demonstruje základní principy konceptu Průmyslu 4.0 a ověřuje dílčí řešení na bázi digitálních technologií.
 

PROPOJIT A DIGITALIZOVAT LZE I STÁVAJÍCÍ STROJOVÝ PARK

Ing. Roman Mužík (B+R AUTOMATIZACE)

Digitalizace nemusí znamenat nákup nového strojního a technologického vybavení.
Ukážeme si integrační platformu propojující obráběcí stroj, robot a měřící stanici.
Vybavení různého stáří a od různých výrobců. Vše s respektem k požadavkům
standardů budoucnosti (OPC UA a IIoT).
 

DATOVÁ ANALYTIKA A MODERNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY

Jani Hrivňák (UNICORN SYSTEMS)

Analýza dat sesbíraných z Výrobní buňky 4.0 v INTEMACu a následné zobrazení prostřednictvím cloudových služeb a rozšířené reality. Data pak lze následně využít třeba při prediktivní údržbě nebo kompenzaci vlivů okolního prostředí. Pravidlo „co neměřím, to neřídím“ platí dnes více, než kdy předtím.
 

VÝROBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES S IOT A ROZŠÍŘENOU REALITOU

Ing. Lubomír Sláma, PhD., MBA (ACT – IN)

Jak zvýšit spolehlivost a využití výrobních prostředků? Jak lépe využít potenciál zaměstnanců? Příklady z praxe se zaměří na digitalizaci výrobních procesů moderními systémy MES včetně spojení s IoT a rozšířenou realitou. Vše s cílem zvyšovat produktivitu výroby. 

Mapa konání akce

Akce Intemac

Termín akce:

Úterý, 17.4.2018
13:00 - 17:30

Místo konání:

INTEMAC, Blanenská 1288/27, Kuřim

JIC
JIC
JIC
Intemac Solutions s.r.o.
Blanenská 1288/27
664 34 Kuřim
IČO 02277387
Kontakty:
info@intemac.cz
+420 606 097 793