Seminář "Průmysl 4.0 na vlastní kůži" pro společno Baumüller Brno

Dne 1. listopadu jsme v centru INTEMAC uspořádali vzdělávací seminář pro společnost Baumüller ze Skalice nad Svitavou. Název „Průmysl 4.0 na vlastní kůži“ dával tušit, že všechna prezentovaná témata se budou točit okolo konceptu 4. průmyslové revoluce, automatizace, robotizace a digitalizace.

V úvodu se účastníci dozvěděli základní informace o centru INTEMAC, projektu Výrobní buňka 4.0 a programu DIGIMAT, který má za cíl důslednou přípravou a konkrétními kroky pomoci českým výrobním firmám při zavádění digitálních technologií do jejich výrobních procesů. Po tomto zahřívacím úvodu přišli ke slovu technologičtí partneři projektu Výrobní buňka 4.0, kteří ve svých přednáškách podrobněji prezentovali technologie implementované do buňky. Přišla tak řeč na automatizaci a integrační platformu, rozšířenou realitu, pokročilou práci s daty a strojové učení, oblast robotiky z pohledu ABB nebo lokalizaci pohybu materiálu a logistiky ve výrobě.

Vše pak doplnily ukázky vybraných technologií. Účastníci si nasazením chytrých brýlí s rozšířenou realitou Microsoft HoloLens vyzkoušeli práci operátora, servisního technika nebo vedoucího výroby, kteří si pouhým pohledem na výrobní zařízení mohou zobrazit pokročilá data o využití stroje, efektivitě provozu nebo třeba stavu opotřebení. V samotném závěru pak zaměstnanci centra INTEMAC spustili automatizovaný výrobní proces na Výrobní buňce 4.0. Hluk obráběcího stroje sice znesnadňoval doprovodný výklad, účastníci ale měli možnost vidět automatizovaný proces zahrnující práci robota, obrábění nebo integrovanou kontrolu kvality procesem přesného měření.

Komentář pana Jana Motyčky, asistenta jednatele společnosti Baumüller:
„Za společnost Baumüller bych rád poděkoval panu Neužilovi za organizaci semináře „Průmysl 4.0 na vlastní kůži“ a všem přednášejícím a technologickým partnerům za inspirativní přednášky. V první řadě jsem rád, že se ve firmě Baumüller rozšířilo povědomí o tom, co všechno je možné realizovat díky digitalizaci a sdílení dat. Tato inspiraci doufám dále povede k rozvíjení znalostí a přípravě procesů na 4. průmyslovou revoluci. Celý vzdělávací den hodnotím jako velmi inspirativní a i neformální rozhovory se zástupci technologických partnerů vedly k zajímavým myšlenkám a nápadům. Byl bych rád, pokud by i do budoucna Baumüller pokračoval s firmou Intemac ve spolupráci.“

Ing. Jan Motyčka
Asistent jednatele

JIC
JIC
JIC
Intemac Solutions s.r.o.
Blanenská 1288/27
664 34 Kuřim
IČO 02277387
Kontakty:
info@intemac.cz
+420 606 097 793