Jsme o krok blíže k vyšší teplotní stabilitě obráběcích strojů

Úspěšně jsme ukončili výzkumný projekt zaměřený na vytvoření prediktivního systému tepelné regulace pro obráběcí stroje. Projekt umožnil vytvořit metodiku pro aplikaci moderních výpočetních a empirických metod jak pro fázi návrhu stroje, tak pro jeho provoz.

V běžných průmyslových halách kolísá během dne teplota vzduchu až o 4°C, ve starších halách jsou výkyvy ještě vyšší. Výrazně se především v letních měsících mění přes den teplota stropu haly. Tím dochází ke změně i u výškového rozložení teploty. Závisí i na ročním období, vytápění v hale a aktuálním stavu počasí. Změny okolní teploty stroje tak ovlivňuje mnoho faktorů. Více determinovány jsou však vlastní zdroje tepla, které stroj generuje svým provozem. Zjistili jsme, že znalost všech těchto aspektů je možné promítnout už do konstrukce stroje a zbytkové chyby korigovat kompenzacemi v řídicím systému stroje při jeho provozu.

Experti centra INTEMAC se v projektu zabývali experimentálními metodami a FEM (Finite Element Method) výpočetními metodami. Vytvořili postupy, jak chování stroje změřit a výpočetně simulovat. Na základě ověřeného výpočetního modelu bylo posléze možné testovat konstrukční úpravy stroje. Výsledky FEM modelu posloužily také pro zpřesnění empirických kompenzačních funkcí stroje pro korekci polohy nástroje.

Nové poznatky byly využity v průběhu vývoje nového stroje společnosti Tajmac-ZPS, a.s. a to MCG1000-5XT, který na Mezinárodním strojírenské veletrhu v Brně v roce 2016 získal zlatou medaili v kategorii inovace výrobního stroje.

Výstupy z projektu budou nadále využívány při vývoji strojů pro další zvýšení jejich teplotní stability. Expertní znalosti v této oblasti jsou v současnosti rozšiřovány na pracovišti Výrobní buňka 4.0 v centru INTEMAC.

JIC
JIC
JIC
Intemac Solutions s.r.o.
Blanenská 1288/27
664 34 Kuřim
IČO 02277387
Kontakty:
info@intemac.cz
+420 606 097 793