Workshop ERP - jak na to? — Středa 20. července 8.00 - 12.00 Close

Projektový manažer pro (mezi)národní projekty

Intemac Solutions je vědeckovýzkumná organizace podporující výrobní firmy při zavádění moderních technologií spojených s konceptem Průmyslu 4.0. Intemac Solutions otevírá pozici projektového manažera na plný/částečný úvazek pro přípravu projektových přihlášek do národních i mezinárodních výzev s následným řízením samotných projektů. Kandidát/ka bude navazovat na množství již získaných a úspěšně řešených projektů financovaných mj. v rámci H2020, Interreg nebo TAČR.

Popis pozice:

V oblasti přípravy projektových záměrů:

 • Monitoring vhodných národních i mezinárodních výzev v návaznosti na strategii centra
 • Analýza podmínek čerpání v identifikovaných výzvách
 • Spolupráce na přípravě projektových přihlášek s členy projektového konsorcia
 • Příprava sekcí či kompletní projektové přihlášky v gesci centra
 • Sestavení rozpočtu a potřebných lidských i materiálních zdrojů do projektové přihlášky

V oblasti řízení projektů:

 • Celková odpovědnost za úspěšné řízení a dodání požadovaných výstupů a výsledků v rámci alokovaného času a lidských i finančních zdrojů
 • Nastavení mechanismů řízení projektu včetně komunikace s projektovými partnery a sběru dat potřebných pro monitoring a řízení projektu
 • Příprava potřebných reportů v rámci projektových konsorcií i směrem k řídicím orgánům
 • Nastavení a realizace komunikační strategie projektu
 • Organizace projektových videokonferencí, projektových meetingů, workshopů a konferencí

Klíčové aktivity a zodpovědnosti:

 • Řízení projektů ve všech jeho fázích, počínaje přípravou záměru, přes jeho iniciaci, plánování, realizaci až po monitorování a uzavření
 • Spolupráce a řízení aktivit v prostředí vícečetných, mezinárodních konsorcií
 • Schopnost nastudovat podmínky podání i čerpání dotačních rámců a jejich implementace v kontextu přiděleného projektu, vč. H2020, Interreg, TAČR a dalších
 • Příprava dotačních přihlášek, dokumentace k čerpání a monitorování dotací s následnou komunikací s řídicími orgány dotační výzvy
 • Implementace rámce pro řízení čerpání financí u svěřených projektů

Požadované zkušenosti a dovednosti:

 • Magisterský stupeň v oblastech ekonomiky, regionálního rozvoje či veřejné správy
 • Zdatné komunikační dovednosti v českém a anglickém jazyce slovem i písmem
 • Ochota občasně cestovat v souvislosti s projekty připravovanými i v běhu
 • Cílevědomost a schopnost dotahovat svěřené úkoly k úspěšné kompletaci
 • Znalosti dotačních mechanismů národních i mezinárodních výhodou

Nabízíme:

 • Příležitost pracovat v mladém, dynamickém kolektivu s prostorem pro seberealizaci
 • Spolupráci s renomovanými evropskými i místními vědeckovýzkumnými a inovačními centry spolu s průmyslovými partnery na projektech sledujících pokrokové trendy v průmyslu
 • Možnost dalšího vzdělávání a profesního rozvoje
 • Motivující mzdové ohodnocení
 • 5 týdnů dovolené (po třech letech 6 týdnů)
 • 3 Sick Days pro případ, že se právě necítíš úplně fit
 • Stravenky
 • Káva na pracovišti je zcela zdarma
 • Služební mobilní telefon a PC i k soukromému použití jsou samozřejmostí
 • Příspěvek na angličtinu, ať už se vzděláváš přímo u nás ve firmě nebo si najdeš externí jazykovou výuku
 • Příspěvek na penzijní připojištění