Static and dynamic computer simulations

We have a professional team, extensive experience, and cutting-edge technology and software available. Respond flexibly to demand and maximise the useful properties of your manufacturing machines. In addition to calculations, we will also create complete manufacturing documentation for you.

INTEMAC-pocitacova-simulace.jpg

V době počítačové simulace metody konečných prvků (FEM) představují zcela nezbytnou podmínku pro vývoj moderních strojních a výrobních zařízení. Umožňují virtuální testování a neustálé zdokonalování strojního zařízení už během jeho konstrukčního návrhu, kdy se počítá se skutečnými provozními podmínkami.

Firmy v této souvislosti často řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by tyto výpočty mohli provádět, a vysoké náklady spojené s pořízením výpočtového softwaru. Nebo naopak, pokud mají software i odborníky k dispozici, pak řeší jejich nedostatečné pracovní vytížení. V centru INTEMAC máme k dispozici zkušenosti, know-how, špičkové technické a softwarové vybavení a odborné kapacity. Kromě výpočtů pro naše klienty vytváříme i výrobní dokumentaci. Jsme tak schopni pro vás celý projekt vytvořit na klíč.

Zkušenosti specialistů centra INTEMAC na statické a dynamické simulace jsou postaveny na mnohaleté práci při zpracování výpočtů v rámci vývoje obráběcích strojů. Pomocí počítačové simulace metodou konečných prvků (FEM) řešíme v centru INTEMAC návrhy konstrukcí strojů z hlediska statického, dynamického a teplotního zatížení. Rozsáhlé zkušenosti máme i s návrhy a konstrukcí kompozitních ocelobetonových struktur obráběcích strojů a výpočty nosných částí a rámů. Díky testovacímu zázemí centra INTEMAC a přístrojovému vybavení propojujeme FEM simulace také s experimentální validací.

Klíčové oblasti počítačové simulace:

 • st­ruk­turální výpočty a optimalizace
 • náročné projekty s využitím nestan­dard­ních materiálů
 • tep­lotně defor­mační simu­lace
 • sta­no­vení napjatostí
 • dy­na­mické úlohy – vlastní frekvence a tvary kmitů
 • si­mu­lace mechanismů
 • ne­li­neární úlohy

Přínosy využití statické a dynamické simulace při vývoji strojních zařízení

1

Více návrhů už v první fázi vývoje

Digitální výroba a počítačová simulace umožní tvorbu více variant produktů už v rané fázi výroby. Navíc lze pomocí simulace řešit i velmi složité systémy, u kterých nelze s jasnou přesností použít analytické metody.

2

Snadná dostupnost odborných kapacit v centru INTEMAC

Využitím odborných kapacit centra INTEMAC se lze vyhnout nákupu drahého technologického vybavení a zaškolování obsluhy. Výpočty pro vás provedeme v centru INTEMAC a vše i experimentálně ověříme.

3

Komplexní pohled na věc

Díky komplexním simulacím dokážeme návrh posoudit z více úhlů pohledu. Kombinací více úloh můžeme vhodně optimalizovat výsledný návrh, od hřídele až k výrobnímu stroji.

Odborný garant

INTEMAC-Josef-Knobloch

Josef Knobloch

Výzkumný pracovník ve společnosti INTEMAC Solutions

Specializace

 • Průmyslová metrologie
 • Diagnostika a zvyšování přesnosti výrobních zařízení
 • Vývoj metod pro pokročilé kompenzace strojů
 • Projektový management VaV projektů

Zkušenosti

 • 7 let zkušeností s VaV projekty
 • CZ/EU 5 let zkušeností se zaváděním nových metrologických metod ve výrobních podnicích