Automation in production

At the INTEMAC Centre, we help implement automation in manufacturing companies according to the latest trends in the Industry 4.0 concept. We even develop new solutions together with technology companies. Thanks to automation, you get the flexibility to respond to changes in customer demand.

intemac-automation

Centrum INTEMAC se na výzkum a vývoj v oblasti automatizace výroby dlouhodobě specializuje. Naše řešení v oboru automatizace výrobních procesů zakládáme na pružné automatizaci, robotizaci výroby a snadné obsluze těchto automatizovaných systémů. Na projektu Výrobní buňka 4.0 jsme prokázali, že i automatizace manipulačních operací pomocí průmyslového robotu může být vysoce flexibilní. Současně jsme si ověřili, že na naučení dráhy robotu už ve vaší výrobní firmě nebudete potřebovat nákladného programátora, ale zvládne to i vaše stávající obsluha bez znalosti programování. Díky jednotnému ovládacímu panelu navíc obsluze zpřístupníte veškeré operace spojené se všemi propojenými výrobními zařízeními. To vše výrazně přispěje k vyšší produktivitě práce vaší výroby.

Centrum INTEMAC a inovace v oboru automatizace výroby

Vedle standardních řešení automatizace výrobních firem spolupracujeme i na inovačních projektech, které posouvají svět průmyslové automatizace kupředu. Jedním z podobných projektů je robotizované pracoviště pro TAJMAC-ZPS, které využívá možnosti nejmodernějších technologií.

Spolupráce s výrobními i technologickými firmami

Centrum INTEMAC je ideálním partnerem pro výrobní firmy. Pomůžeme komplexně připravit a zrealizovat projekty, které si vyžadují vysokou míru inovací. Současně jsme schopni pomoci i s jejich financováním.

Technologickým firmám nabízíme zázemí a kapacity testbedu, který se nachází v laboratořích centra INTEMAC. V rámci naší technické infrastruktury společně s technologickými firmami nová řešení i vyvíjíme.

Přínosy automatizované výroby

1

Dlouhodobě vysoká kvalita výroby

Automatizace výroby přispívá k vysoké a stálé kvalitě produktů, eliminuje lidskou chybu. Automatizovaná pracoviště s prvky konceptu Průmysl 4.0 díky regulaci parametrů výroby přímo kompenzují negativní vnější vlivy a tím udržují kvalitu výroby na dlouhodobě vysoké úrovni.

2

Snížení nákladů výroby

Průmyslová automatizace přináší snížení nákladů při zachování stálé kvality. Umožňuje vyrábět rychleji a tím zvýšit objem výroby.

3

Vyšší pružnost výroby

Automatizace výroby je příležitostí pro výrobní firmy, které produkují malé série. Průmyslová automatizace s implementací prvků konceptu Průmysl 4.0 umožňuje reagovat na proměnlivé potřeby trhu a vyrábět malé série odlišných typů obrobků za ceny sériové výroby.

4

Řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků

Robotizace výroby v podobě automatizace neodborných manipulačních operací představuje příležitost pro přesunutí pracovníků na činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Automatizace výroby představuje rovněž řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků ve výrobních firmách.

Intemac-Helan02.jpeg

Václav Helán

Expert guarantor for automation of production systems, INTEMAC

Specialization

  • Communication with control systems of production machines – Heidenhain, FANUC, Siemens, MT Connect, sběr dat, ovládání, vzdálený monitoring
  • Application development: C#, VB.NET, MS Office, SQL, Microsoft Certified Professional

Experiences

  • 5 years of connecting machines and information systems in manufacturing companies
  • Leading programmer of branch software (document circulation)
  • Agile project management - implementation of SCRUM development methodology
  • 10 years of computer network management