TIP: Webinář: Jak se efektivně ubránit kybernetickým hrozbám? — Středa 22. května 2024 10:00 - 12:00 Close

Průmysl 4.0

Šíře záběru probíhající 4. průmyslové revoluce a konceptu Průmysl 4.0 je opravdu značná. Stejně jako přínosy, které vám implementace digitálních technologií do výroby může přinést. Otevírá totiž nové možnosti flexibilní výroby, umožňuje produkovat unikátní díly v malých sériích a vychází vstříc specifickým požadavkům koncových zákazníků. Digitalizace výroby se zaměřuje především na automatizaci a optimalizaci výrobních firem jako celku. Těží z komunikace mezi stroji, sbírá data, díky kterým pomáhá lépe plánovat, řídit a predikovat výrobu a aplikuje technologie strojového učení. Aplikace digitálních technologií tak dokáže významnou měrou zvyšovat konkurenceschopnost výrobních firem a strojírenské výroby.

prumysl-4.0-digitalizace-vyroby

Při aplikaci prvků konceptu Průmysl 4.0 klademe důraz především na citlivé a promyšlené využívání nejnovějších pokročilých technologií z různých průmyslových odvětví. Poskytujeme rozsáhlé know-how o možnostech těchto technologií, vývoj jejich aplikací a poradenství při implementaci do výroby. Při jejich zavádění do výrobních firem umožňujeme dále propojení na naši širokou síť technologických firem a zkušených odborníků z praxe, kteří se na jednotlivé inovativní technologie dlouhodobě specializují.

Základní principy konceptu Průmysl 4.0

 • schopnost systémů výrobních firem komunikovat (díky průmyslovému internetu věcí)
 • každý fyzický prvek má svůj virtuální obraz a pracuje v reálném čase (digitální dvojče)
 • decentralizace (analýz i samotného rozhodování)
 • orientace na služby
 • modularita a rekonfigurace (schopnost udržitelného strojního růstu a okamžité reakce na požadavky zákazníků)

Propojení výrobních zařízení a informačních systémů mezi sebou, sběr a analýza dat umožňují poskytovat přesné a relevantní informace k efektivnímu plánování a optimalizaci výroby. Implementace digitálních technologií a konceptu Průmysl 4.0 do výrobních firem zpravidla začíná kvalitní analýzou firemních procesů a používaných technologií. Zvýšení efektivity výrobních firem často dosahujeme optimalizací firemních procesů, identifikací konkrétních požadavků pro zavedení nového firemního informačního systému nebo analýzou pracovních činností vhodných pro automatizaci.

 

Pokud chcete zvýšit efektivitu vaší výrobní firmy, můžete využít poradenského programu DIGIMAT nebo se zapojit do projektu Výrobní buňka  4.0.

Problémy, které vám Průmysl 4.0 pomůže vyřešit

Probíhající 4. průmyslová revoluce se dotýká téměř všech oblastí výroby a výrobních firem. V centru INTEMAC vnímáme následující problémy výrobních firem jako ty nejaktuálnější. Pomocí promyšlené implementace digitálních technologií konceptu Průmysl 4.0 je výrobním firmám pomáháme řešit.

1

Správná interpretace výrobních dat a zvyšování produktivity výroby

Průběžné získávání relevantních dat o výrobě, procesech a zaměstnancích a jejich smysluplná interpretace je základem úspěchu. Data získaná ze strojů propojených technologií průmyslového internetu věcí vám pomohou správně a efektivně své výrobní procesy plánovat a řídit. Optimálním plánováním výroby snížíte prostoje vašich strojů až o 30 - 50 %.

2

Minimalizace výrobních chyb

Intuitivní a jednoduché ovládání výrobních strojů se stává průmyslovým standardem. Díky snadnému ovládání snížíte množství chyb a zkrátíte dobu nutnou pro zaškolení zaměstnance. Ve snaze o co nejefektivnější plánování a řízení výroby je vhodné začít využívat i prvky umělé inteligence (AI – artificial intelligence). Pomůže vám predikovat poruchy, automaticky objednávat materiál nebo vyhodnocovat kvalitu s téměř 100% přesností. Snadno tak můžete automatizovat řadu opakujících se činností.

3

Nedostatek odborných pracovníků

Stereotypní nebo nebezpečné úkoly lze díky robotizaci zcela automatizovat. Snížíte tak mzdové náklady a vaše odborné pracovníky můžete převést na sofistikovanější práci s vyšší přidanou hodnotou. Automatizací znalostní práce dojde ke zvýšení produktivity vaší výrobní firmy až o 45 - 55 %.

Intemac-Minar02.jpeg

Petr Minář

Vedoucí týmu podpory digitalizace/ Odborný garant Průmyslu 4.0

Specializace

 • Holistický přístup k analýze podniku a upozornění na slabá místa
 • Vyhledávání příležitostí pro inovace a propojování výzkumné a výrobní sféry
 • Vývoj predikčních systémů pro kompenzaci výrobní odchylky strojů

Zkušenosti

 • Dohled nad desítkami konzultačních projektů zaměřených na digitalizaci výrobních podniků
 • Realizace mnoha osvětových a networkingových událostí
 • Praktická zkušenost s technickou inženýrskou činností v privátním, korporátním i VaV prostředí

Prosím vyplňte formulář níže. Ozveme se zpět hned, jak to jen půjde.