Obecné využití umělé inteligence v oblasti průmyslu — Středa 11. září 2024 14:30 - 15:30 Close

Zásady zpracování osobních údajů

1. KDO JSME A CO ZDE NALEZNETE?

Jsme Intemac Solutions, s.r.o., se sídlem Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim, IČO: 02277387. Pokud jste navštívili náš web, naše budovy, účastnili se našich akcí nebo s námi jinak spolupracujete, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje.

Zde si můžete přečíst, jaké osobní údaje používáme, k čemu je potřebujeme, co nás k tomu opravňuje a po jakou dobu je uchováváme. Dozvíte se zde také, kdo obecně může mít k vašim osobním údajům přístup, jaká máte práva a jak je můžete uplatnit.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS MŮŽEME ZPRACOVÁVAT?

Za různými účely o vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů. Vždycky záleží, co konkrétně děláme s vašimi osobními údaji. Celkově jde o tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje (např.  jméno, příjmení, IČO, profesní údaje, např. zda jste zaměstnanec, zástupce právnické osoby);
 • adresní údaje (např. adresa bydliště, sídla, dodací adresa, fakturační adresa);
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • přihlašovací údaje (např. e-mailová adresa a heslo);
 • identifikační údaje vašeho zařízení (IP adresa);
 • informace o chování na webu (např. počet návštěv na stránce, způsob využití stránky);
 • informace o smlouvě a jejím plnění (např. obsah smlouvy, datum uzavření a plnění);
 • informace o spokojenosti s nákupem/službou (např. co se vám na koupeném produktu nebo službě líbilo);
 • kamerový záznam s podobiznou;
 • platební údaje (např. číslo platební karty, bankovního účtu);
 • informace o akci (např. název, čas konání akce);
 • obsah komunikace s námi (když nám např. napíšete dotaz).

3. CO MŮŽEME KONKRÉTNĚ S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI DĚLAT?

S vašimi osobními údaji můžeme nakládat za různými účely. Vždycky závisí, jak s vámi spolupracujeme. Například můžeme vaše osobní údaje zpracovávat v rámci organizace našich akcí, smluvní spolupráce, návštěvě našeho webu, našich budov nebo naší společné komunikace. Pro více informací čtěte dále.Když navštívíte naše webové stránky www.intemac.cz, automaticky o Vás zpracováváme některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

NÁVŠTĚVA NAŠEHO WEBU

Když navštívíte naše webové stránky http://www.intemac.cz/, automaticky o vás zpracováváme některé osobní údaje za účelem použití cookies pro fungování webu, a s vašim souhlasem také pro zlepšování stránky či zobrazování reklam. Konkrétně můžeme vaše osobní údaje zpracovávat takto:

K čemu vaše údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje potřebujeme?

Co nás ke zpracování údajů opravňuje?

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

K fungování našeho webu

Identifikační údaje zařízení, informace o chování na webu

Oprávněný zájem na fungování webu

Dle technického nastavení cookies uvedeného v cookie liště

K vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek s cílem zlepšit webové stránky

Identifikační údaje zařízení, informace o chování na webu

Souhlas s použitím cookies a oprávněný zájem na zlepšování našeho webu

12 měsíců od poskytnutí souhlasu s použitím cookies

K zobrazení cílené reklamy na jiných webech

Identifikační údaje zařízení, informace o chování na webu

Souhlas s použitím cookies a zpracováním osobních údajů

12 měsíců od poskytnutí souhlasu s použitím cookies

Snažíme, aby naše stránky a dojem, který na vás zachovají, byly co nejlepší. Z toho důvodu používáme cookies a informace z toho vyplývající, abychom mohli zlepšit to, jak naše stránky vypadají a jak fungují.

Budeme rádi, když vás na naše akce budeme moci upozorňovat i jinak, než e-mailem, proto kdykoliv můžete kdykoliv udělit souhlas, abychom vaše cookies používali pro cílenou reklamu právě pro vás.

Své preference ohledně nastavení cookies můžete změnit v cookie liště. Nebo se nám můžete ozvat a nastavení cookies na vašem zařízení změníme za vás.

PŘIHLÁŠENÍ A ÚČAST NA AKCI

Prostřednictvím formuláře dostupného na stránkách http://www.intemac.cz/ máte možnost se registrovat na některou z námi pořádaných akcí. V tomto případě vaše osobní údaje zpracováváme následně:

K čemu vaše údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje potřebujeme?

Co nás ke zpracování údajů opravňuje?

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

K provedení registrace, zajištění účasti na akce, včetně případného zaplacení a související komunikace

Identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje (pokud je akce placená), informace o smlouvě a jejím plnění

Nezbytnost k uzavření smlouvy

Po dobu 3 let po skončení akce, déle pokud to stanoví právní předpis nebo za účelem ochrany našich práv a zájmů

K oslovení s nabídkou obdobných akcí pořádaných společností Intemac Solutions, s.r.o.

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění, informace o objednaných akcích

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

3 roky od skončení akce, dříve do odhlášení se z odběru obchodních sdělení

K oslovení se žádostí o zpětnou vazbu

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění, informace o spokojenosti se službou

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do 1 roku od skončení akce

K tvorbě prezenční listiny s cílem zjištění složení publika a zkvalitnění akce

Identifikační údaje, kontaktní údaje

Oprávněný zájem evidenci účasti na akci

Do 3 let od skončení akce

K plnění zákonných povinností

Identifikační údaje, adresní údaje, platební údaje, informace o smlouvě a jejím plnění

Plnění právní povinnosti

Po dobu stanovenou příslušnými zákony (např. daňové doklady musíme uchovávat 10 let od skončení zdaňovacího období)

K předání údajů partnerům prezentujícím v INTEMAC, aby vás mohli kontaktovat s nabídkami služeb

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o akci

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

V rámci předání údajů partnerům

Pokud se rozhodnete se registrovat na některou z námi pořádaných akcí, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, abychom vaši registraci mohli vyřídit a abyste se mohli akce zúčastnit. Rovněž musíme plnit povinnosti stanovené právními předpisy.

Dále chceme mít přehled o tom, kdo se fyzicky účastní naší akce. Pro potřebujeme, abyste nám podepsali prezenční listinu. Proti zpracování vašich osobních údajů za účelem tvorby prezenční listiny můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů přestaneme.

Také vám můžeme zasílat pozvánky na akce, které tematicky souvisejí s vámi objednanou akcí a dotazníky zpětné vazby. Pokud tyto e-maily (obchodní sdělení) nechcete dostávat, stačí se odhlásit z odběru obchodních sdělení kliknutím na odkaz v každém e-mailu.

S vašim souhlasem můžeme vaše údaje vyplněné v prezenční listině na akci předat také našim partnerům prezentujícím na našich akcích, aby vás mohli oslovit např. s nabídkami spolupráce. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

KONTAKTOVÁNÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Prostřednictvím e-mailu nebo telefonu máte možnost se na nás obrátit na cokoliv se zeptat. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje následně:

K čemu vaše údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje potřebujeme?

Co nás ke zpracování údajů opravňuje?

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

K zodpovězení dotazu

Identifikační údaje, kontaktní údaje, obsah komunikace

Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu

1 rok od naší poslední komunikace

Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním osobních údajů přestaneme.

REGISTRACE DO PROGRAMU DIGIMAT

Samostatně nebo jako zástupce právnické osoby se můžete přihlásit do programu DIGIMAT, díky kterému získáte nejnovější poznatky z oblasti výrobních a digitálních technologií a zároveň načerpáte zkušenosti od expertů či firem, které jsou v zavádění digitalizace na vyšším stupni. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje následně:

K čemu vaše údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje potřebujeme?

Co nás ke zpracování údajů opravňuje?

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

K provedení registrace a vyhodnocení podmínek ke vstupu do programu včetně související komunikace

Identifikační údaje, adresní údaje, kontaktní údaje, informace sdělené vámi o vás a vaší společnosti

Nezbytnost pro plnění smlouvy

Do 1 měsíce od výběru do programu

K oslovení s nabídkou obdobných programů a služeb

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění, historie nákupu produktů a služeb

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

3 roky od výběru do programu, dříve do odhlášení se z odběru obchodních sdělení

Proto, abychom mohli vyhodnotit, zda vy nebo právnická osoba, kterou zastupujete, splňujete podmínky pro vstup do programu, potřebujeme zpracovávat vaše výše uvedené osobní údaje.

Také vás můžeme oslovit s nabídkami obdobných programů a služeb (obchodní sdělení). Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v každém obchodním sdělení.

Pokud vás do programu vybereme, zpracovávám vaše osobní údaje tak, jak jsou popsány v části „Smluvní spolupráce“.

SMLUVNÍ SPOLUPRÁCE

Možná jste náš odběratel a máme spolu (nebo s vaší společností) uzavřenou smlouvu (včetně poradenství v programu DIGIMAT). V takovém případě vaše osobní údaje zpracováváme následujícím způsobem:

K čemu vaše údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje potřebujeme?

Co nás ke zpracování údajů opravňuje?

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

K uzavření a plnění smlouvy včetně související komunikace

Identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje (pokud je akce placená), informace o smlouvě a jejím plnění

Nezbytnost k uzavření smlouvy

Po dobu 3 let po skončení smlouvy, déle pokud to stanoví právní předpis nebo za účelem ochrany našich práv a zájmů

K oslovení s nabídkou obdobných našich produktů a služeb

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění, historie nákupu produktů a služeb

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

3 roky od skončení smlouvy, dříve do odhlášení se z odběru obchodních sdělení

K oslovení se žádostí o zpětnou vazbu

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o spokojenosti se službou

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do 1 roku od skončení smluvního vztahu

K plnění zákonných povinností

Identifikační údaje, adresní údaje, platební údaje, informace o smlouvě a jejím plnění

Plnění právní povinnosti

Po dobu stanovenou příslušnými zákony (např. daňové doklady musíme uchovávat 10 let od skončení zdaňovacího období)

Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu, musíme výše uvedené osobní údaje zpracovávat proto, abychom smlouvu mohli plnit. Rovněž musíme plnit povinnosti stanovené právními předpisy.

Dále vám můžeme zasílat nabídky našich produktů a služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali a dotazníky zpětné vazby. Pokud e-maily (obchodní sdělení) nechcete dostávat, stačí se odhlásit z odběru obchodních sdělení kliknutím na odkaz v každém e-mailu.

NEWSLETTER

Na našem webu http://www.intemac.cz/ se můžete přihlásit k odběru novinek ze světa chytré výroby (newsletteru). V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje následně:

K čemu vaše údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje potřebujeme?

Co nás ke zpracování údajů opravňuje?

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

K zasílání novinek ze světa chytré výroby

E-mailová adresa

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

Do odhlášení se z odběru obchodních sdělení/odvolání souhlasu

K newsletteru se přihašujete dobrovolně. Bez vašeho e-mailu vám ale newslettery posílat nemůžeme. Z odběru newsletteru se můžete jednoduše odhlásit tak, že kliknete na odkaz v e-mailu s newsletterem.

KAMEROVÝ SYSTÉM

Naše budovy chráníme kamerovým systémem, jelikož potřebujeme chránit náš majetek a osoby nacházející se v našich budovách. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje následně:

K čemu vaše údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje potřebujeme?

Co nás ke zpracování údajů opravňuje?

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

K ochraně našeho majetku a osob nacházejících se v našich budovách

Kamerový záznam (podobizna)

Oprávněný zájem na ochraně majetku a osob

72 hodin od pořízení záznamu, déle jen v případě řešení incidentu (např. pro soudní řízení)

Proti zpracování osobních údajů za účelem ochrany majetku a osob můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich údajů přestaneme (např. smažeme záznam, nebo rozmažeme vaši podobiznu).

OCHRANA NAŠICH PRÁV A ZÁJMŮ

Někdy mezi sebou můžeme mít sporné otázky. Pak můžeme zpracovávat vaše osobní údaje k tomu, abychom chránili naše práva a zájmy (např. u soudu). V takovém případě zpracováváme vaše osobní údaje následně:

K čemu vaše údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje potřebujeme?

Co nás ke zpracování údajů opravňuje?

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

K ochraně našich práv a zájmů

Informace, které jsme od vás získali na základě ostatních účelů

Oprávněný zájem na ochraně našich práv a zájmů

Po dobu nezbytnou k ochraně našich práv a zájmů (např. do vymožení částky, ukončení soudního řízení).

Proti zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů přestaneme.

4. KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

K vašim osobním údajům můžou mít přístup naši pověření zaměstnanci, někteří naši dodavatelé a případně úřady a jiné orgány veřejné moci. Konkrétní rozsah osob s přístupem se může měnit. Proto zde uvádíme jen kategorie osob. Pokud chcete vědět, jací konkrétní dodavatelé mohou mít přístup k vašim osobním údajům, můžete nám napsat a seznam vám poskytneme individuálně.

Kategorie osob s přístupem k osobním údajům:

Kdo může mít přístup k vašim údajům

Důvod zpřístupnění

Osoby poskytující marketingové a grafické služby

S přípravou a realizací marketingových kampaní (spočívajících v zasílání obchodních nabídek) nám pomáhají marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici.

Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)

Potřebujeme, aby nám poskytovatelé softwarového vybavení, kteří jsou v pozici zpracovatele osobních údajů, servisovali naše internetové stránky a chod informačních systémů

Provozovatelé sociálních sítí

Abychom vám byli blíže, máme účty na sociálních sítích, prostřednictvím kterých s vámi můžeme jednoduše komunikovat. Pokud se však rozhodnete Nás na těchto sociálních sítích sledovat, disponují s vašimi osobními údaji provozovatelé těchto sociálních sítí.

Právní a daňoví poradci

Občas může vzniknout potřeba, abychom do informací o právních vztazích s vámi nechali nahlédnout právní či daňové poradce. Jde o osoby, které jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

Externí účetní a auditoři

Naši účetní a daňovou agendu můžeme svěřit odborníkům mimo naši společnost a v takovém případě jim musíme zpřístupnit vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném ke splnění smlouvy s vámi a splnění našich zákonných povinností

Lektoři

Proto, aby mohly být realizovány námi pořádané semináře a další akce, potřebujeme lektory.

Osoby poskytující externí odborné poradenství

Součástí poradenského programu DIGIMAT je i možnost využití služeb externích odborníků. Aby tito odborníci mohli poskytnout odbornou pomoc, je nutné jim předat některé vaše osobní údaje pro možnou bližší interakci s vámi.

Společnosti prezentující se na našich akcích

S vašim souhlasem můžeme společnostem, které u nás prezentují své produkty a služby, předat vaše údaje k tomu, aby vás mohly kontaktovat.

Společník Intemac Solutions, s.r.o.

JIC, zájmové sdružení právnických osob, který je našim společníkem, může nahlížet do našich systémů v rámci kontroly naší činnosti.

Financující subjekty

Můžeme organizovat poradenské programy financované z veřejných prostředků. Osoby, které nám poskytují dotace, můžou mít někdy přístup k uzavřeným smlouvám pro účely kontroly nakládání s veřejnými prostředky.

Orgány veřejné moci (např. soudy)

V případě řešení sporů můžeme informace o vás uvádět např. v podáních určených soudům.

Pokud budete chtít vědět komu, kdy a za jakým účelem byly vaše údaje zpřístupněny, rádi vám vyhovíme.

Může se stát, že některý z našich partnerů (zejm. dodavatelů) sídlí mimo území EU. Pokud někdo má mít přístup k vašim osobním údajům, zajistili jsme, aby poskytoval vhodné záruky, že vaše osobní údaje budou v bezpečí a že vaše práva nebudou nijak omezena.

5. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Zde se dozvíte, jaká práva týkající se zpracování vašich osobních údajů u nás můžete uplatnit. Ať už jde o jakékoliv právo, můžete ho u nás uplatnit jakkoliv chcete. Musí být akorát možné ověřit, že žádost skutečně podáváte vy (klidně telefonicky nebo poštou na adresy uvedené na našich webech). Můžete nám napsat do sídla naší společnosti Intemac Solutions, s.r.o., se sídlem Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim, nebo na emailovou adresu recepce@intemac.cz.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete ho kdykoliv odvolat.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení (nabídek našich produktů a služeb) můžete odvolat tím, že se odhlásíte z odběru obchodních sdělení kliknutím na odkaz v každém obchodním sdělení.

Souhlas s použitím cookies můžete odvolat v cookie liště.

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

Kopii vašich osobních údajů vám dáme bezplatně. Pokud byste měli zájem o více kopií, můžeme od vás požadovat nezbytnou úhradu nákladů.

Právo na opravu

Zjistili jste, že o vás zpracováváme neúplné nebo nepřesné osobní údaje? Pak máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

Právo na výmaz

Dále máte právo na výmaz vašich osobních údajů, které o vás uchováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že její oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů.

Ačkoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, nebo požádáte o výmaz vašich osobních údajů, ne vždy můžeme vaše údaje smazat. Někdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. Pak vás ale budeme informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány.

Právo na přenositelnost

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaně na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro plnění smlouvy, můžete nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. A dále abychom je případně předali dalšímu vámi vybranému správci osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje nejsou přesné, můžete požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány;
 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;
 • vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; v tomto případě omezíme zpracování do doby posouzení, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat. Nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů přestaneme. Námitku proti zasílání obchodních sdělení můžete dát jednoduše tak, že se z odběru obchodních sdělení odhlásíte kliknutím na odkaz v každém obchodním sdělení.

Právo na stížnost

Myslíte si, že výše uvedená práva jsou z vašeho pohledu nedostatečná? Nebo že jakýmkoliv způsobem porušujeme vaše práva? Můžete podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete podat prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů dostupného na stránce https://www.uoou.cz/.