TIP: Webinář: Jak se efektivně ubránit kybernetickým hrozbám? — Středa 22. května 2024 10:00 - 12:00 Close

Náš příběh

Inovujeme, vymýšlíme, jdeme s dobou. Od začátku do konce.

Dáváme firmám nový drive

1. První kompetenční centrum v České republice

Intemac založilo v roce 2013 Jihomoravské inovační centrum (JIC) společně s Jihomoravským krajem. Celý náš koncept vznikl po vzoru velmi oblíbených kompetenčních center v Rakousku, které poskytují výzkumné, vývojové a další odborné služby firmám. Centrum Intemac se stalo prvním kompetenčním centrem v České republice. Vzhledem k silnému zastoupení strojařských firem v regionu (a silné pozici těchto firem ve světě), bylo centrum zaměřeno na podporu výzkumu a vývoje v oblasti obráběcích strojů a technologií.

2. První Digital Innovation Hub u nás

Na příchod čtvrté průmyslové revoluce jsme zareagovali otevřením služeb pro digitální transformaci firem: bylo jasné, že pro udržení silného místa na trhu není pro firmy možné Průmysl 4.0 opomíjet. Rozhodli jsme se proto zapojit do příležitostí Průmyslu 4.0 a založili jsme první Digital Innovation Hub u nás. Stali jsme se tak jedním z prvních, kdo firmám nabídl služby digitalizace ať už v podobě konzultací, koučinku nebo dlouhodobějších programů.

3. První testbed

V roce 2017 jsme zprovoznili první testbed u nás, první testovací infrastrukturu určenou pro flexibilní automatizovanou kusovou a malosériovou výrobu obráběných dílců. Náš testbed navíc zůstává v České republice jediný, který není akademickým projektem, ale který od začátku funguje na firemní bázi. Spolupráci s akademickou sférou ale samozřejmě vítáme: testbed je plně otevřený bez omezení všem zájemcům z firemního i akademického sektoru.

Prosím vyplňte formulář níže. Ozveme se zpět hned, jak to jen půjde.

2013

Založena společnost Intemac Solutions, s.r.o.

JIC založil svoji první dceřinou společnost – Intemac Solutions, s.r.o. Celý koncept vznikl podle vzoru rakouských kompetenčních center, kde podobná centra úspěšně fungují řadu let.

2014

Otevřeli jsme

Dokončili jsme rekonstrukci budov, doladili strategii, najali ten nejlepší tým – a v dubnu jsme otevřeli naše služby pro firmy, výzkumníky a studenty. Stali jsme se prvním kompetenčním centrem v České republice.

2015

Zvýšili jsme výkon obrábění i bezpečnost lodní přepravy

Výtah pro lodě není ledajaký výtah. Lodní výtah i s lodí a vodou váží zhruba 10 tisíc tun. Jakákoliv chybná součástka, nepřesné měření nebo vadná montáž může přivodit naprostou katastrofu – každý díl zabezpečovacího systému výtahu proto musí být mimořádně přesný a odolný. V INTEMACu jsme v tomto projektu měli na starosti diagnostiku a kontrolu jednotlivých dílů, u kterých se povolená výrobní a montážní odchylka rovná téměř nule. Díky našemu měření, vývoji a montáži jsme přispěli k tomu, že lodní přeprava mezi Labem a Odrou se stala zase o něco bezpečnější.

Pro TOS Kuřim jsme vyvinuli ocelobetonovou konstrukci, která lépe pohlcuje vibrace a odolává teplotním změnám. TOS tak mohl nejen zvýšit výkon svých obráběcích strojů, ale zároveň díky inovovanému materiálu výrazně uspořil.

2016

Průmysl 4.0 on board! Zahájili jsme přípravu prvního testbedu u nás – testovacího prostředí pro chytrou výrobu

Společně s průmyslovými partnery jsme zahájili projekt chytré výroby nazvaný Výrobní buňka 4.0. Naše inteligentní výrobní jednotka kombinovala obráběcí stroj, průmyslový robot, měřicí stanici, řízení integrační platformou, systém pro lokalizaci pohybu osob a materiálu, cloudovou výpočetní platformu a rozšířenou realitu.

2017

Průmysl 4.0 k vyzkoušení pro všechny!

V červnu 2017 jsme testbed, Výrobní buňku 4.0, kompletně dokončili, otevřeli a zpřístupnili všem zájemcům, kteří v ní mohli testovat své technologie. Projekt Výrobní buňky 4.0 pomohl ověřit, že inovativní technologie, pružná automatizace, robotizace a snadná obsluha mohou být dostupné pro všechny výrobní firmy.

2018

Digitální transformace firem zahájena: otevřeli jsme program DIGIMAT

V lednu jsme otevřeli program DIGIMAT – poradenství, koučink a trénink pro digitální transformaci malých a středních firem.

2019

Chytrá výroba pro TAJMAC – ZPS

Využili jsme úspěchu a dvouletých zkušeností z našeho prvního testbedu – Výrobní buňky 4.0. Zahájili jsme společný vývoj chytré kusové a malosériové výroby s firmou TAJMAC – ZPS.

2020

DIGIMAT zefektivňuje výrobu a rozšiřujeme se

Program Digimat absolvovalo už 25 firem, které se díky němu pouští do zefektivňování své výroby: automatizují, digitalizují a optimalizují procesy.

Na začátku roku jsme zahájili výstavbu nových prostor, které rozšíří naše stávající kapacity a umožní vzniknout testbedu nové generace.

2021

TAJMAC‑ZPS s centrem INTEMAC vyrábí chytře

Ve firmě TAJMAC – ZPS jsme ukončili testovací provoz nové automatizované výroby, zahájený v testbedu. TAJMAC díky němu dokáže opakovaně vyrábět malé série (i jednokusové dávky), aniž by musel složitě měnit výrobu.

2022

Nová generace testbedu

Dokončili jsme přístavbu prostor a otevřeli zájemcům novou generaci našeho testbedu. Firmy nebo studenti mohou vyzkoušet nové technologie pro automatizaci, digitalizaci, IoT nebo třeba digitální dvojče.

2023

Nový ředitel

Novým ředitelem INTEMACu se stává Jiří Tomíček, bývalý generální ředitel Honeywell ČR.

Prosím vyplňte formulář níže. Ozveme se zpět hned, jak to jen půjde.