Obecné využití umělé inteligence v oblasti průmyslu — Středa 11. září 2024 14:30 - 15:30 Close

Digitalizace

Využijte ve výrobě data a nové technologie

Vyrábějte chytře!

  • Automatizací a robotizací ušetříte čas a zefektivníte výrobu
  • Odhalíte skryté rezervy a příležitosti pro růst či úspory.
  • Rozšíříte možnosti efektivního řízení všech procesů.

Začnětě hned:

DIGIMAT

Rozjeďte digitalizaci a usnadněte vaší firmě růst.

Akademie digitální transformace

 Váš projekt. Naši koučové a lektoři. 8 modulů s certifikací na konci.

Akce

Ve výzkumném a inovačním centru INTEMAC pořádáme mnoho zajímavých akcí pro výrobní a technologické firmy. Z široké nabídky si vybere opravdu každý. Prohlédněte si náš kalendář a přihlaste se včas.

DIGIMAT: program pro digitalizaci výrobních firem

V programu DIGIMAT vás provedeme procesem digitalizace výroby: získáte plán digitalizace na míru vaší firmy a propojení s experty, kteří toho vědí více než my. Odcházet budete také s přehledem v současných technologiích a systémech. A nenecháme ani finance, aby vás brzdily: pomůžeme vám najít místa, kde váš projekt podpoří.

Zjistěte, jak je na tom vaše firma s digitalizací v krátkém testu digitální vyspělosti.

Kentigen logo png.png

Bohumil Kopečný

Operations manager, Kentigen s.r.o.

Pro analýzu k výběru a implementaci ERP systému do naší firmy jsme oslovili společnost INTEMAC. S expertem Erikem Odvářkou, který nám pomohl popsat interní procesy, jsme společně připravili procesní mapy a roadmapu, které nás povedou k výběru vhodného ERP. V minulosti jsme na podobnou formu konzultací nahlíželi spíše negativně. Práce na analýze s expertem však tuto zkušenost posunula na zcela novou úroveň a musím uznat, že připravenost k výběrovému řízení je teď z našeho pohledu mnohem ucelenější. S rozborem, který máme nyní k dispozici, bude zavádění ERP rozhodně jednodušší. Máme v plánu v nastavené spolupráci s expertem pokračovat i nadále na projektech budoucích.  

kovoroalbeta-logo-na-www-1

Beáta Nevědělová

výkonná ředitelka, Kovo – Roalbeta s. r. o.

Úvodem je třeba říct, že program DIGIMAT značně předčil naše očekávání. Místo strohé teoretické osvěty o digitalizaci jsme získali především fundovanou podporu, která nám pomohla s výběrem vhodného MES systému, a následně i s jeho správnou implementací a nastavením souvisejících procesů. Díky aplikaci MES systému jsme nyní schopni lépe plánovat a přesně stanovit ziskovost jednotlivých zakázek. Kromě samotného MES systému jsme se dotkli i dalších témat, například zavedení nového CAD softwaru, monitoringu výroby nebo produktového portfolia. Od spolupráce s experty programu DIGIMAT si slibujeme zvýšení naší konkurenceschopnosti a díky zapojení nových technologií i nasměrování dalšího rozvoje výrobních kapacit. S tím, že vše bude nyní již podložené také přesnými daty z MES systému. Abych vše shrnula, spolupráce s odborníky DIGIMAT byla velice inspirativní, doslova nám otevřela oči a dodala nám potřebný impuls a jistotu k rozvoji naší společnosti.

Při vstupu do programu DIGIMAT se společnost KRB (Kovo Roalbeta) nacházela na samotném začátku cesty vedoucí k digitální továrně. Na základě provedené vstupní analýzy jsme společně s vedením společnosti stanovili priority a cíle, které bylo reálné zvládnout v rámci programu. Ve výsledku si troufám říci, že se nám společně podařilo udělat pořádný kus práce a výrazně posunout společnost kupředu. S přehledem jsme zvládli nejen implementaci nového MES systému, ale také nastavit související procesy, vybrat nový CAD software pro konstrukci a zmonitorovat vybrané stroje. Nyní je společnost ve fázi, kdy je schopná sbírat spolehlivá data z výroby, která ji umožní lépe plánovat a nacenit zakázky, ale především ji výrazně pomohou s dalším strategickým rozhodováním. Jsem rád, že jsem mohl figurovat jako expert právě u tohoto případu programu DIGIMAT, protože všichni lidé, se kterými jsem spolupracoval, měli velkou chuť a vůli pracovat na zlepšování a posouvání firmy kupředu. Byla zde radost pracovat.

Luděk Konečný, specialista programu DIGIMAT
nenovision-program-digimat

David Novák

Operations Manager ve firmě NenoVision s.r.o.

Kdybychom se pustili do výběru podnikového informačního systému od začátku sami, pravděpodobně bychom šli slepou uličkou. Spolupráce s experty programu DIGIMAT nám ušetřila mnoho času a ve výsledku také hodně peněz. Díky mentorovaným schůzkám jsme si udělali čas i na interní schůzky. Pobavili jsme se tak o tom, jak fungujeme, a ujasnili si, co chceme měnit. Nyní máme provedený kvalitní výběr dodavatele informačního systému a také připravený plán jeho implementace.

logo výseky průhledné.png

Vladislav Polášek

prokurista firmy Karel Kaňák, s.r.o.

Konzultace v programu DIGIMAT pro nás představovaly velmi efektivně strávený čas, kdy jsme byli  obohaceni o nové informace. Ty se týkaly možností optimalizace externí logistiky, o kterých  jsme dříve neměli úplný přehled. Přístup specialisty programu byl velmi profesionální a inspirativní. Po skončení konzultací víme přesně, co je potřeba dělat dál a navržená řešení plánujeme velmi rychle realizovat. Jeho finanční návratnost odhadujeme v řádu měsíců.

Spolupráce se společností Karel Kaňák s.r.o. byla velice příjemná a komunikace vždy profesionální a věcná. Navíc se projektovému teamu podařily všechny úkoly splnit včas a přesně dle akčního plánu. Je to dynamická firma, která se nebojí nových investic. Díky velmi otevřenému vedení vládne ve výrobě dobrá atmosféra a týmový duch. Na spolupráci v poradenském programu DIGIMAT je možné poukázat na zajímavý fakt, kdy zdánlivě předimenzovaný systém plánování rozvozových tras (T.M.S.), který je primárně určen pro velké dopravní společnosti, může výrazně ušetřit i středně velké výrobní firmě, která nemá vlastní flotilu vozidel a k dopravě používá jen smluvní přepravce a sběrné služby.

Roman Gerneš, specialista programu DIGIMAT

Akademie digitalizace: koučink pro digitalizaci v praxi

Celou dobu Akademie vám bude k dispozici náš kouč. Společně s ním do detailů rozpracujete projekt digitalizace pro vaši firmu.  Získáte k tomu know-how, přehled v nástrojích, vyhodnotíte potřebnou míru digitalizace a spočítáte si návratnost vašeho projektu. 

Jsme přesvědčeni, že vynaložené náklady (nejen na Akademii) se vám za rok vrátí – a to hned dvakrát.

Konzultace: vše, co o digitalizaci chcete vědět a nebojíte se zeptat

Náš tým je připravený věnovat se vašim projektům - ozvěte se!

Intemac-Minar02.jpeg

Petr Minář

Vedoucí týmu podpory digitalizace / Odborný garant Průmyslu 4.0

Specializace

  • Holistický přístup k analýze podniku a upozornění na slabá místa
  • Vyhledávání příležitostí pro inovace a propojování výzkumné a výrobní sféry
  • Vývoj predikčních systémů pro kompenzaci výrobní odchylky strojů

Zkušenosti

  • Dohled nad desítkami konzultačních projektů zaměřených na digitalizaci výrobních podniků
  • Realizace mnoha osvětových a networkingových událostí
  • Praktická zkušenost s technickou inženýrskou činností v privátním, korporátním i VaV prostředí

Prosím vyplňte formulář níže. Ozveme se zpět hned, jak to jen půjde.