Vision systémy a kvalita výroby — Úterý 30. dubna 2024 14:30 - 15:30 Close

Energetická udržitelnost pro výrobní firmy

EDIH-DIGIMAT

Jak na energetické hospodářství a úspory energií v malých a středních podnicích? Na akci si uděláte jasno v informacích na fakturách a v energetických rozvahách. Znovu objevíte možná zapomenuté souvislosti, které napojíte do kontextu současných možností výroby elektrické energie a řízení její spotřeby. Budete mít příležitost odhalit možnosti spojené s moderními trendy v praktických modelových příkladech spotřebou energeticky standardního a náročného provozu středního podniku.

Termín akce

Čtvrtek 14. září 2023
09:00 - 16:30

Místo konání

Výzkumné a inovační centrum INTEMAC

Registrace

Registrace je již uzavřena

Přednášková část 9:00 – 12:00

Prezentující představí klíčové trendy v hospodaření a úsporách energie.

 • Základy a výhledy energetického hospodářství MSP - Erik Odvářka, INTEMAC
 • Možnosti zapojení podniků do Energetických komunit - Daniel Ullmann
 • Postup nasazení energetického managementu v INTEMAC - Matej Sarvaš, INTEMAC
 • Představení možností podpory z projektů Up2Circ a EDIH-DIGIMAT

Workshopová část I 12:30 – 14:00

Praktická cvičení s využitím dat účastníků z jejich podniků. 

 • Modelové příklady: (a) energeticky méně náročný, avšak moderní, výrobní podnik; (b) energeticky náročný provoz

 

 

Workshopová část II 14:00 – 16:30

Praktické ukázky partnerů INTEMAC, kteří mají v oblasti energetického mangementu svá řešení:

 • Měřením energií k energetické udržitelnosti - Vojtěch Hříbal ze společnosti Schneider Electric CZ vám představí snímače a další vychytávky pro měření energií a také systémy managementu, který napomáhá porozumět naměřeným datům a šetřit náklady.
 • Energetická účinnost systému stlačeného vzduchu a její zvýšení - tímto tématem vás provede Vít Peterka z firmy FESTO, který odhalí potenciál úspor ve spotřebě stlačeného vzduchu a představí, jak tento potenciál v nejvyšší možné míře využít.
 • Regulace vytápění nebytových prostor - Pavel Plachký ze společnosti Netlia vám ukáže řešení pro nebytové budovy (s vytápěním přes radiátory), které dokáže uspořit 20-40 % z ročních nákladů na vytápění.

 

 

?

Co vám akce přinese?

 • Ujasníte si základní pojmy související se spotřebou energií, naučíte se dešifrovat složitá vyúčtování a energetické rozvahy, pro lepší porozumění vaší spotřeby a identifikování vašich možných úspor.
 • Seznámíte se s aktuálními příležitostmi využití obnovitelných zdrojů.
 • Uděláte si obrázek o moderních trendech v oblasti výroby elektrické energie a zjistíte, jak můžete efektivně řídit svoji spotřebu v souladu s těmito trendy.
 • Dostanete možnost pracovat s konkrétními daty ze své firmy, abyste mohli aplikovat nově nabyté znalosti přímo s reálnou situací vaší společnosti.

Akci pořádáme ve spolupráci s partnery INTEMAC

Akce je ZDARMA*

*událost je financována z projektu EDIH-DIGIMAT, detailní formální náležitosti budou komunikovány na základě registrace.

Kurz realizován za podpory

 

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální technologie (HADEA). Evropská unie ani orgán poskytující dotaci za ně nemohou nést odpovědnost.

Tato akce již proběhla.