Webinář: 3. Jak efektivně optimalizovat kapacitní plánování — Středa 16. června 2021 10:00 - 11:30 Close

Jak lze snadno a efektivně integrovat roboty do výrobních buněk?

Zásadní pro plnohodnotné komunikační a řídicí rozhraní mezi robotem a PLC je centralizované řízení, které zachovává všechny funkcionality robota. Právě tuto vyváženost robotiky a její bezchybnou funkčnost se nám podařilo ověřit ve společném projektu s TAJMAC-ZPS na autonomního flexibilního obráběcího pracoviště. Díky softwarovému řešení ROBOTemplate od firmy ABB a B&R se zde výrazně zrychlilo uvedení výrobního zařízení do provozu a zjednodušila se integraci robotů.