Akademie digitální transformace — 13. 2. 2024 - 20. 6. 2024 Close

Jak lze snadno a efektivně integrovat roboty do výrobních buněk?

Zásadní pro plnohodnotné komunikační a řídicí rozhraní mezi robotem a PLC je centralizované řízení, které zachovává všechny funkcionality robota. Právě tuto vyváženost robotiky a její bezchybnou funkčnost se nám podařilo ověřit ve společném projektu s TAJMAC-ZPS na flexibilním obráběcím pracovišti. Díky softwarovému řešení ROBOTemplate od firmy ABB a B&R se zde výrazně zrychlilo uvedení výrobního zařízení do provozu a zjednodušila se integrace robotů.

K nasazení robota do výroby tedy již není bezpodmínečně nutný programátor robotů. Jakoukoliv úpravu pozic robota je možné snadno provést přímo z řídicího systému. Změnu výrobní dávky nebo přidání nového výrobku tak zvládne operátor výrobní linky a není nutné povolat finančně nákladného programátora robotů.