Obecné využití umělé inteligence v oblasti průmyslu — Středa 11. září 2024 14:30 - 15:30 Close

Expertní konzultace

Rozjeďte digitalizaci a automatizaci a využijte know-how technologicky nezávislých expertů z výrobní praxe.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

cena / hod. bez DPH

2500 Kč

míra podpory

88 %

konečná cena / hod. bez DPH

300 Kč

Jak probíhá expertní konzultace?

1. Úvodní analýza a benchmarking

 • Získáte analýzu digitální vyspělosti vaší firmy.
 • Využijete srovnání, jak si vaše firma vede z hlediska digitalizace v porovnání s ostatními.
 • Zkonzultujeme s vámi příležitosti pro zlepšení výrobního procesu.

2. Návrh digitalizace

 • Návrh zdůrazní oblasti, jejichž optimalizace bude mít pro vaši firmu největší dopad.
 • Zaměříme se na to, co je pro vás nejzásadnější, ať už půjde o výběr nového systému, nasazení nových technologií nebo úpravu procesů.
 • Propojíme vás s experty, kteří toho vědí více než my.

3. Plán realizace a katalog dodavatelů

 • Plán, sestavený z konkrétních praktických kroků, vám pomůže digitální transformaci vaší firmy zrealizovat.
 • Průzkum trhu uděláme za vás – předáme vám katalog prověřených dodavatelů systémů a technologií.

4. Zdroje financování

 • Poradíme vám, jaké aktuální výzvy jsou vhodné pro váš projekt, nebo vám pomůžeme se zapojením do mezinárodních projektů.

"Přesvědčili jsme se, že ve spolupráci s odborníky z DIGIMATu je automatizace výroby daleko jednodušší." / Tomáš Koláček, Packung

Na co se často ptáte

Jaká je cena programu DIGIMAT?

Program DIGIMAT je financován z prostředků Jihomoravského kraje, účast v něm je tedy pro malé a střední výrobní firmy z JMK finančně zvýhodněna.

 
  Cena / hod. bez DPH Míra podpory Konečná cena / hod. bez DPH
Váš 1. projekt - až 40 hod. konzultací  1 500 Kč 80 % 300 Kč 
Váš 2. projekt - až 80 hod. konzultací 1 500 Kč 50 % 750 Kč
Váš 3. projekt a další - až 80 hod. konzultací 1 500 Kč 20 % 1 200 Kč

Jaká jsou konkrétní témata, která se během DIGIMATu řeší?

DIGIMAT probíhá ve formě individuálních konzultací, schůzek, analýz a koučingu a to většinou přímo u vás ve firmě. Zásadní oblasti, na které je potřeba se zaměřit, proto ukáže úvodní analýza. Můžeme se ale dohodnout i na oblastech dalších. Většinou se věnujeme těmto oblastem:

 • Návrh koncepce digitalizace, ať už celé výroby nebo dílčích částí – které oblasti jsou pro vás vhodné automatizovat, robotizovat, kde hledat úspory, kde jsou příležitosti, které vám v danou chvíli nejvíce pomůžou (může jít například o integraci systémů, bezpapírovou výrobu, monitoring strojů, ale i mnoho jiných oblastí).
 • Jak při digitální transformaci postupovat (s čím začít, na co zaměřit).
 • Strategie pro automatizaci a robotizaci (kde začít, z jakých technologií vybírat, jak je možné testovat).
 • Podnikové systémy: optimalizace a zefektivňování systémů, které využíváte, nebo pomoc při výběru a implementaci systémů nových (ERP, MES, APS, TMS, WMS a jiné).
 • Pomoc s financováním.

Jak budu vědět, že navržená strategie a doporučené technologie jsou pro mě opravdu vhodné?

Digitalizací výroby se zabýváme již 6 let. Byli jsme v České republice první, kdo s takovýmto uceleným programem začal, a máme proto už řadu zkušeností a nasbíraného know how, stejně jako síť expertů, na které se obracíme. Kromě odborníků na Průmysl 4.0 vás napojíme na firmy, které naším programem prošly a se kterými můžete sdílet jak know how, tak zpětnou vazbu.

Pokud jde o technologie, v INTEMACu máte možnost je vyzkoušet – a to v testbedu. Chápeme, že se jedná o velké investice, poskytujeme proto službu Test before invest: vyzkoušíte si vaše řešení a potom teprve se rozhodujete o investici.

Budou doporučení technologicky nezávislá?

Ano. Získaná dopo­ruč­ení budou mít formu kata­logu s kontakty na prověřené doda­va­tele jednot­livých tech­no­lo­gií. Bude tedy zcela na vašem rozhod­nutí, pro kterou tech­no­lo­gii a doda­va­tele se rozhodnete.

Kdo se do programu DIGIMAT může přihlásit?

 Přihlásit se může vaše firma, pokud: má sídlo (nebo provozovnu) na území České republiky,

 • je malou nebo střední firmou (dle defi­nice Evrop­ské komise, především jde o firmy, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a jejich roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR),
 • pracuje v oblastech strojíren­ské a výrobní technologie, přesných přístrojů, vývoje software a hardware, léč­i­v, lékařské péče a diagnostiky a tech­no­lo­gie pro letecký průmysl (prioritní odvětví RIS - viz Regionální inovační stra­te­gie Jiho­mo­rav­ského kraje 2014-2020, s. 15-17; www.risj­m­k.cz/cz/ke-s­ta­ze­ni).

Jak časově náročná je účast v programu DIGIMAT?

Časová nároč­nost se odvíjí od vás a vašich možností. Tým z Intemacu potřebuje pro kvalitní analýzu a násled­ná doporučení úzkou spolupráci, ale frekvenci a délku jednot­livých setkání si určujete sami. Schůzky navíc nejč­as­těji probíhají v prostorách vaší firmy.

Z čeho lze financovat realizaci?

Souč­ástí programu je i dopo­ruč­ení na vhodné gran­tové výzvy, které lze pro finan­cování využít. Případně můžete využít i grantových expertů z týmu JIC jehož je INTE­MAC dceři­nou společností, a se kterým v DIGIMATu spolupracujeme.

Mohu se programu DIGIMAT účastnit opakovaně?

Ano, do programu můžete vstoupit opakovaně.

Prosím vyplňte formulář níže. Ozveme se zpět hned, jak to jen půjde.