TIP: Webinář: Jak se efektivně ubránit kybernetickým hrozbám? — Středa 22. května 2024 10:00 - 12:00 Close

draft_Poradenství

Využijte ve výrobě data a nové technologie.

Vyrábějte a vyvíjejte chytře!

Chcete podpořit při tvorbě koncepce rozvoje vaší firmy? Chybí vám přehled o dostupných řešeních na trhu? Máte slabá místa v procesech? Hledáte podporu při přípravě projektů? Nevíte, jak váš rozvoj financovat? Poradíme vám!

Jak vám můžeme pomoci?

cena / hod. bez DPH

2500 Kč

míra podpory

88 %

konečná cena / hod. bez DPH

300 Kč

S čím vám můžeme pomoci:

Digitalizace a procesy

 • optimalizace organizačních procesů
 • optimalizace a zefektivňování systémů, které již využíváte
 • plán digitální transformace (integrace systémů, bezpapírová výroba, monitoring strojů a jiné)
 • podpora při výběru a implementaci nových systémů (ERP, MES, APS, TMS, WMS, CAQ a jiné)
 • koncepce digitalizace

Automatizace

 • optimalizace výrobních procesů
 • strategie pro automatizaci a robotizaci
 • koncepty a simulace

Udržitelnost

 • optimalizace spotřeby energetických médií (stlačený vzduch, elektrická energie, voda, topení)
 • energetický management budovy
 • hospodaření se zdroji – minimalizace a využití odpadů

Dokážeme vás podpořit v těchto oblastech:

 1. Konstrukce, simulace a testování

 2. TPV a plánování výroby

 3. Řízení a monitoring výroby

 4. Servis a údržba

 5. Komunikace s dodavateli

 6. Automatizace

 7. Kontrola kvality

 8. IT infrastruktura

 9. Interní a externí logistika

Pomohli jsme firmě Packung zefektivnit výrobu a zvýšit tržby díky výběru správného ERP

Kentigen logo png.png

Bohumil Kopečný

Operations manager, Kentigen s.r.o.

Pro analýzu k výběru a implementaci ERP systému do naší firmy jsme oslovili společnost INTEMAC. S expertem Erikem Odvářkou, který nám pomohl popsat interní procesy, jsme společně připravili procesní mapy a roadmapu, které nás povedou k výběru vhodného ERP. V minulosti jsme na podobnou formu konzultací nahlíželi spíše negativně. Práce na analýze s expertem však tuto zkušenost posunula na zcela novou úroveň a musím uznat, že připravenost k výběrovému řízení je teď z našeho pohledu mnohem ucelenější. S rozborem, který máme nyní k dispozici, bude zavádění ERP rozhodně jednodušší. Máme v plánu v nastavené spolupráci s expertem pokračovat i nadále na projektech budoucích.  

kovoroalbeta-logo-na-www-1

Beáta Nevědělová

výkonná ředitelka, Kovo – Roalbeta s. r. o.

Úvodem je třeba říct, že program DIGIMAT značně předčil naše očekávání. Místo strohé teoretické osvěty o digitalizaci jsme získali především fundovanou podporu, která nám pomohla s výběrem vhodného MES systému, a následně i s jeho správnou implementací a nastavením souvisejících procesů. Díky aplikaci MES systému jsme nyní schopni lépe plánovat a přesně stanovit ziskovost jednotlivých zakázek. Kromě samotného MES systému jsme se dotkli i dalších témat, například zavedení nového CAD softwaru, monitoringu výroby nebo produktového portfolia. Od spolupráce s experty programu DIGIMAT si slibujeme zvýšení naší konkurenceschopnosti a díky zapojení nových technologií i nasměrování dalšího rozvoje výrobních kapacit. S tím, že vše bude nyní již podložené také přesnými daty z MES systému. Abych vše shrnula, spolupráce s odborníky DIGIMAT byla velice inspirativní, doslova nám otevřela oči a dodala nám potřebný impuls a jistotu k rozvoji naší společnosti.

Při vstupu do programu DIGIMAT se společnost KRB (Kovo Roalbeta) nacházela na samotném začátku cesty vedoucí k digitální továrně. Na základě provedené vstupní analýzy jsme společně s vedením společnosti stanovili priority a cíle, které bylo reálné zvládnout v rámci programu. Ve výsledku si troufám říci, že se nám společně podařilo udělat pořádný kus práce a výrazně posunout společnost kupředu. S přehledem jsme zvládli nejen implementaci nového MES systému, ale také nastavit související procesy, vybrat nový CAD software pro konstrukci a zmonitorovat vybrané stroje. Nyní je společnost ve fázi, kdy je schopná sbírat spolehlivá data z výroby, která ji umožní lépe plánovat a nacenit zakázky, ale především ji výrazně pomohou s dalším strategickým rozhodováním. Jsem rád, že jsem mohl figurovat jako expert právě u tohoto případu programu DIGIMAT, protože všichni lidé, se kterými jsem spolupracoval, měli velkou chuť a vůli pracovat na zlepšování a posouvání firmy kupředu. Byla zde radost pracovat.

Luděk Konečný, specialista programu DIGIMAT
nenovision-program-digimat

David Novák

Operations Manager ve firmě NenoVision s.r.o.

Kdybychom se pustili do výběru podnikového informačního systému od začátku sami, pravděpodobně bychom šli slepou uličkou. Spolupráce s experty programu DIGIMAT nám ušetřila mnoho času a ve výsledku také hodně peněz. Díky mentorovaným schůzkám jsme si udělali čas i na interní schůzky. Pobavili jsme se tak o tom, jak fungujeme, a ujasnili si, co chceme měnit. Nyní máme provedený kvalitní výběr dodavatele informačního systému a také připravený plán jeho implementace.

logo výseky průhledné.png

Vladislav Polášek

prokurista firmy Karel Kaňák, s.r.o.

Konzultace v programu DIGIMAT pro nás představovaly velmi efektivně strávený čas, kdy jsme byli  obohaceni o nové informace. Ty se týkaly možností optimalizace externí logistiky, o kterých  jsme dříve neměli úplný přehled. Přístup specialisty programu byl velmi profesionální a inspirativní. Po skončení konzultací víme přesně, co je potřeba dělat dál a navržená řešení plánujeme velmi rychle realizovat. Jeho finanční návratnost odhadujeme v řádu měsíců.

Spolupráce se společností Karel Kaňák s.r.o. byla velice příjemná a komunikace vždy profesionální a věcná. Navíc se projektovému teamu podařily všechny úkoly splnit včas a přesně dle akčního plánu. Je to dynamická firma, která se nebojí nových investic. Díky velmi otevřenému vedení vládne ve výrobě dobrá atmosféra a týmový duch. Na spolupráci v poradenském programu DIGIMAT je možné poukázat na zajímavý fakt, kdy zdánlivě předimenzovaný systém plánování rozvozových tras (T.M.S.), který je primárně určen pro velké dopravní společnosti, může výrazně ušetřit i středně velké výrobní firmě, která nemá vlastní flotilu vozidel a k dopravě používá jen smluvní přepravce a sběrné služby.

Roman Gerneš, specialista programu DIGIMAT

"Jsem přesvědčený, že digitalizace a Průmysl 4.0 představují pro firmy velkou příležitost. Flexibilní výroba, chytrá práce s daty a pomoc automatizovaných systémů, to vše je dnes na dosah ruky. Stačí jen vědět, jak začít." / Radomír Zbožínek, ředitel inovačního a výzkumného centra INTEMAC

Přijďte se inspirovat a setkat s odborníky na jednu z našich akcí nebo se zatím podívejte na záznamy z našich webinářů.

Prosím vyplňte formulář níže. Ozveme se zpět hned, jak to jen půjde.