TIP: Webinář: Efektivní komunikace mezi vedením a výrobní halou — Úterý 18. června 2024 10:00 - 12:00 Close

Dotační příležitosti v oblasti digitalizace, výzkumu a vývoje

Prohlédněte si přehled aktuálních dotačních příležitostí v oblasti digitalizace a výzkumu a vývoje.

 Digitalizace

Program/Výzva Příjem žádostí Vhodný žadatel Alokace Podporované aktivity
OP TAK - Technologie pro MAS (CLLD) 01.07.2023 - 31.12.2024 MSP 1 mld. Kč Nová technologická zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktura a služby s vazbou na robotizaci, automatizaci, web, cloud a IT infrastrukturu.
NPO - 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie - Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro průmyslové oblasti za použití sítí 5G 05.01.2024 - 30.06.2024 MSP, VP 360 mil. Kč Informační a komunikační technologie (SW, HW, služby, osobní a další náklady) za použití mobilních sítí 5G a jejich demonstrace v oblasti průmyslu 4.0.
OP TAK  - Digitální podnik - Digitální podnik - výzva I. 2.Q - 3.Q 2024
(bude upřesněno)
MSP 1 mld. Kč Investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií (SW, HW) související s výrazným posunem v digitalizaci

MSP: malý a střední podnik
VP: velký podnik

Výzkum a vývoj

Program/Výzva Příjem žádostí Vhodný žadatel Alokace Podporované aktivity
OP TAK -
Inovační vouchery - výzva II
01.02.2023 - 31.05.2024 MSP 150 mil. Kč Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří.
OP TAK
- Služby infrastruktury - ITI - výzva I
22.09.2023 - 20.09.2024
(Brněnská metropolitní oblast - předpoklad červenec 2024)
MSP, VP,
VO, municipality
1,5 mld. Kč Aktivita A: Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům
Aktivita B: Rozšíření prostor a modernizace otveřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury.
OP TAK
- Inovační vouchery - Ochrana práv průmyslového vlastnictví - výzva III.
19.03.2024 - 31.12.2025  MSP, VO 50 mil. Kč Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR a zahraničí.
OP TAK
- Partnerství znalostního transferu - výzva II.
25.04.2024 - 09.04.2025  MSP, VO 250 mil. Kč Zavádění pokročilých technologií v podniku; zlepšení výrobních procesů, vývoj a inovace nových produktů a služeb včetně inovace procesu včetně designu
OP TAK
 - Proof of Concept - výzva II.
24.04.2024 - 10.09.2024 MSP 250 mil. Kč Aktivity A: Související s ověřením technické proveditelnosti VaV s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh
Aktivity B: Směřující k dopracování VaV do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.
TAČR
- Program Prostředí pro život 2
25.4.2024 - 12.6.2024 Podniky, VO 450 mil. Kč Nové poznatky a řešení, které přispějí k zajištění zdravého, bezpečného a resilientního životního prostředí 
OP TAK
 - Inovace - výzva II.
07.05.2024 - 31.07.2024 MSP, small MID Caps 1 mld. Kč Produktová (zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb) nebo procesní inovace (zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb)
OP TAK
 - Aplikace - výzva II.
3. Q - 4. Q 2024
(bude upřesněno)
MSP, VO jako partner,
VP za podmínky účinné spolupráce s MSP
1,5 mld. Kč Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
OP TAK
 - Potenciál - výzva II.
2. - 3.Q 2024
(bude upřesněno)
MSP, VP 1 mld. Kč Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
OP TAK
- Služby infrastruktury - výzva II.
3. Q 2024 - 1.Q 2025 MSP, VP, VO 1 mld. Kč Rozšíření/výstavba prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení, poskytování inovačních služeb MSP

MSP: malý a střední podnik
VP: velký podnik
VO: výzkumná organizace