Smart Business Festival CZ 2021 — Úterý 26. října 8:30 - 15:30 Close

Testbed

Inspirujte se v testovacím a demonstračním pracovišti centra INTEMAC. Vyzkoušejte si integraci prvků konceptu Průmysl 4.0 do výroby.