Akademie digitální transformace — únor 2023 - říjen 2023 Close

Naše kompetence

Výzkumné a poradenské služby centra INTEMAC jsou postaveny na vysoké odbornosti našich zaměstnanců a specialistů. Soustředíme se především na oblasti stavby, řízení a diagnostiky strojírenské výrobní techniky. Přečtěte si více o našich kompetencích a zkušenostech a zjistěte, jak právě vám může spolupráce s centrem INTEMAC pomoci.

Průmysl 4.0

Pomůžeme vám zorientovat se v principech konceptu Průmysl 4.0 a možnostech, které výrobním firmám přináší. Poskytujeme rozsáhlé know-how, vývoj technologií, odborné poradenství i reálnou pomoc při implementaci pokročilých technologií do výroby.

Technologie CNC obrábění – analýza a optimalizace

Pomáháme výrobním firmám s optimalizací nastavení klíčových výrobních technologií. V centru INTEMAC pomůžeme identifikovat příležitosti pro změny, které přispějí k zefektivnění a optimálnímu nastavení vaší výroby.

Diagnostika statických a dynamických vlastností výrobních strojů

Pokud chcete ze svých strojů vytěžit maximum, je třeba věnovat patřičnou pozornost jejich statickým a dynamickým vlastnostem. Základním a nejvěrohodnějším způsobem je diagnostika v podobě fyzického testování.

Měření hluku a vibrací při stavbě a provozu strojů

Vibrodiagnostika představuje rychlou a včasnou identifikaci poruch strojů a jejich příčin. Získejte přehled díky on-line monitoringu výrobního procesu a zajistěte si tak výrobu bez neplánovaných odstávek.

Automatizace výroby

V centru INTEMAC pomáháme zavádět automatizaci do výrobních firem podle nejnovějších trendů konceptu Průmysl 4.0. Společně s technologickými firmami nová řešení i vyvíjíme. Díky automatizaci získáte možnost pružně reagovat na změny poptávky vašich zákazníků.

Statické a dynamické počítačové simulace

Máme k dispozici odborný tým, rozsáhlé zkušenosti i špičkové technické a softwarové vybavení. Reagujte pružně na poptávku a maximalizujte užitné vlastnosti vašich výrobních strojů. Kromě výpočtů pro vás vytvoříme i kompletní výrobní dokumentaci.

Metodiky měření a Laser Tracker 3D měření

Vysoce přesné 3D měření vám přinese relevantní data. V centru INTEMAC navrhujeme metodiky komplexních měření pro dosažení nejvyšší možné přesnosti. Používáme špičkovou technologii Laser Tracker, která umožňuje měření i rozměrově velkých obrobků.

Pracovní přesnost a kompenzace obráběcích strojů

V centru INTEMAC pomáháme uživatelům obráběcích strojů dostat z jejich výrobních strojů a zařízení maximum. Identifikujeme problém a díky našim mnohaletým zkušenostem v oblasti vývoje a optimalizace výrobní techniky jej odstraníme nebo eliminujeme.