TIP: Webinář: Jak se efektivně ubránit kybernetickým hrozbám? — Středa 22. května 2024 10:00 - 12:00 Close

Měření hluku a vibrací při stavbě a provozu strojů

Zákon schválnosti se nevyhýbá ani výrobním firmám. Často se stane, že obráběcí stroj přestane pracovat v momentě, kdy se blíží čas uzávěrky. V podobných situacích je nutné co nejrychleji identifikovat místo problému a závadu co nejrychleji odstranit. Stěžejní metodou používanou pro diagnostiku skutečného stavu strojů obecně (počínaje jakýmkoliv výrobním zařízením a konče jeho komponenty) je vibrodiagnostika. Ta je založená na analýze a měření mechanických vibrací. Jedná se o jeden z nástrojů tzv. proaktivní údržby, která v sobě zahrnuje všechny prvky prediktivní údržby. Nezaměřuje se přitom pouze na aktuální symptomy stavu zařízení nebo stroje, ale vyhledává i prvotní příčinu poruchy.

Mereni-hluku-a-vibraci-kulickoveho-sroubu-Pro-KSK-Precise

Hlavní výhoda vibrodiagnostiky spočívá v její univerzálnosti. Při jejím správném použití je možné odhalit přesnou příčinu poruchy bez nutnosti demontáže sledovaného zařízení. Pokud tedy například soustruh na kov začne obrábět nepřesně, nebude nutné jej odstavit na několik týdnů, ale vše lze vyřešit během několik málo dnů.

S poklesem ceny senzorů a hardwarového vybavení je snadné trvale osadit stroje a zařízení snímači vibrací a průběžně tak sledovat jejich stav. V rámci digitalizace výroby a procesů lze naměřená data ukládat do cloudového úložiště, kde mohou být dále vyhodnocována. Informace z vibračních snímačů mohou poskytovat i údaje o výrobě. Běžně pomáhají zobrazovat například aktuální režim, ve kterém zařízení pracuje, nebo u bezobslužného provozu monitorovat správný chod výrobního procesu.

Jaké používáme přístrojové vybavení

V centru INTEMAC disponujeme špičkovým přístrojovým vybavením od společnosti Brüel & Kjær . Nejmodernější technologie nám umožňují provádět veškeré úkony spojené nejen s vibrodiagnostikou, ale i pokročilejšími měřeními, jako jsou například modální analýza, měření FRF (frekvenčních přenosových funkcí) nebo provozní tvary kmitů.

Ve vaší výrobní firmě vám pomůžeme instalovat a nastavit senzory pro sběr výrobních dat na jakýkoliv stroj nebo výrobní zařízení. Nejčastěji přitom využíváme sofistikované technologie pro průmyslovou automatizaci od společnosti B&R Automatizace. S její pomocí zajistíme bezchybné zpracování dat a jejich vyhodnocení i s vizualizací podle vašich aktuálních potřeb.

Přínosy správného měření hluku a vibrací

1

Rychlá identifikace poruch strojů a jejich příčin

Díky diagnostice závad (pomocí Fourierovy transformace) zdrojového signálu je možné převést časový záznam vibrací do frekvenčního spektra mechanických vibrací a na jeho základě přesně identifikovat typ poruchy, její lokaci i možnou příčinu.

2

On‑line monitoring výrobního procesu

Každá výrobní operace nebo režim jakéhokoliv zařízení generuje specifický typ mechanických vibrací. S jejich pomocí je možné jednoznačně určit, jak stroj pracuje, a tuto informaci poté srovnat s plánovaným stavem. Díky ukládání záznamů v datovém úložišti pak můžete vše digitálně porovnat, operativně nastavit a optimalizovat plán výroby.

3

Výroba bez neplánovaných odstávek

Správné nastavení a používání prvků prediktivní údržby poskytuje informace o blížící se nutnosti servisního zásahu na základě skutečného stavu stroje. Lze tak zabránit neplánovaným odstávkám výrobního zařízení a zároveň zamezit použití servisních zásahů ve chvíli, kdy nejsou nutné.

Měření hluku a vibrací kuličkového šroubu pro KSK Precise Motion

Intemac-Fiala02.jpeg

Zdeněk Fiala

Odborný garant pro oblast technologie CNC obrábění

Specializace

  • Analýza a optimalizace výrobních technologií
  • Vibrodiagnostika a monitoring strojů
  • Dynamika výrobních strojů a zařízení
  • Digitalizace malých a středních podniků

Zkušenosti

  • 10 zkušeností s VaV projekty CZ/EU
  • Aplikace monitorovacích systémů mechanických vibrací
  • 3 roky zkušeností s digitalizací malých a středních podniků

Prosím vyplňte formulář níže. Ozveme se zpět hned, jak to jen půjde.