TIP: Webinář: Efektivní komunikace mezi vedením a výrobní halou — Úterý 18. června 2024 10:00 - 12:00 Close

Metodiky měření a Laser Tracker 3D měření

Získali jste zakázku na kusovou výrobu a neradi byste při její produkci udělali chybu? Řešíte, jak vyrobit a dodat finální obrobek přesně podle požadavků vašich zákazníků? Firmám často chybí relevantní data a metody měření, na základě kterých by mohly detekovat, zda jejich obrobek větších rozměrů odpovídá předepsané výkresové dokumentaci. Jednorázové opravy jsou zpravidla velmi nákladné a nelze je realizovat metodou „pokus - omyl“. V centru INTEMAC vám pomůžeme podobným situacím předcházet využitím vysoce přesného 3D měření. Naše technologie Laser Tracker vám pomůže změřit velké obrobky, které jsou příliš rozměrné pro klasické souřadnicové stroje. Nebo ji můžete využít pro měření geometrie samotných obráběcích strojů včetně trajektorie robotů.

Mereni-presnosti-certifikovane-TUV-Nord

V centru INTEMAC používáme unikátní mobilní 3D souřadnicový přístroj Laser Tracker Leica AT901 a dotykovou sondu T-Probe. Tento sofistikovaný nástroj měří oproti konvenčním měřidlům (jako jsou např. posuvná měřidla nebo mikrometry) přesnější hodnoty a jeho využití je ve většině případů i značně rychlejší. Z pohledu vyhodnocení získaných dat poskytuje Laser Tracker stejné možnosti jako klasický souřadnicový stroj.

V centru INTEMAC navrhujeme metodiky komplexních měření pro dosažení nejvyšší možné přesnosti výsledků měření. Metodiky slouží k doložení způsobilosti měření, což je podstatné například při zákaznických přejímkách. Metodiku i samotné měření dokážeme přizpůsobit konkrétnímu dílu, požadovaným tolerancím, konkrétnímu tvaru či podmínkám výrobní firmy.

Technologie měření rozměrných obrobků

Při měření nepřesnosti rozměrných obrobků, které nelze převážet, provádíme měření přímo ve výrobní firmě. Měření nejčastěji realizujeme po odepnutí obrobku ze stroje. Nedochází tak k jeho blokování. V případě, že budete chtít korekce zanášet přímo do programu obrábění, je možné provést měření i přímo ve stroji na uchyceném obrobku.

Přínosy přesného měření technologií Laser Tracker pro výrobní firmy

1

Univerzální využití

Technologií Laser Tracker lze měřit malé obrobky (v řádech desítek centimetrů) i obrobky velkých rozměrů. Technologii lze využít i při zaměřování umístění obráběcích strojů nebo kontrole trajektorie robotů.

2

Maximální přesnost a rychlost

Při kontrole rozměrných a vysoce přesných obrobků představuje technologie Laser Tracker často jedinou možnost provedení měření. Při jeho využití odpadají náklady na transport a není nutné řešit upínání obrobků. Samotné měření je rychlé a nedochází tak ke zbytečným prodlevám ve výrobě. Přesnost měření začíná na deseti mikrometrech.

3

Přesná výroba bez dodatečných a nákladných oprav

Kvalitně a přesně usazené nosné struktury obráběcích strojů jsou základem produktivní výroby. Při stavbě a umístění obráběcích strojů je jejich ustavení a přesné rozmístění kotvících prvků zásadním předpokladem kvalitní a přesné výroby. V případě nepřesností zde hrozí nepřesné zabetonování a nákladné opravy.

4

Přesné vyrovnání geometrie obráběcích strojů

U velkých strojů je vyrovnání jejich částí velmi obtížné a často při tom dochází k odchylkám, které později způsobují nežádanou zmetkovitost. Naši odborníci zajistí kompletní měření vašich obráběcích strojů včetně výstupního protokolu a případné další komunikace s vašimi zákazníky.

5

Snížení chybovosti na robotických pracovištích

Pomocí měření ověříme trajektorie robotů, zkontrolujeme přesnost jejich pohybů a připravíme kompletní podklad pro integrátory a opravu chyb.

6

Snížení nákladů při měření mezioperací

Přesně identifikujeme, jak dále nastavit proces obrábění. Vyvarujete se tak chyb a časově i finančně nákladných oprav. Ze zkušeností našich zákazníků víme, že ty jsou zpravidla několikanásobně dražší než náklady na samotné měření.

Prosím vyplňte formulář níže. Ozveme se zpět hned, jak to jen půjde.