TIP: Webinář: Jak se efektivně ubránit kybernetickým hrozbám? — Středa 22. května 2024 10:00 - 12:00 Close

Pracovní přesnost a kompenzace obráběcích strojů

Pro špičkové strojírenství je přesnost výroby zcela zásadní. Ve výrobních firmách často zjistí, že obráběcí stroj nedosahuje požadovaných parametrů a je tak nutné optimalizovat jeho nastavení. V centru INTEMAC pomáháme uživatelům obráběcích strojů dostat z jejich výrobních strojů a zařízení maximum. Identifikujeme problém a díky našim mnohaletým zkušenostem v oblasti vývoje a optimalizace výrobní techniky jej odstraníme nebo eliminujeme. Používáme certifikované metody a ty nejmodernější měřicí technologie a zařízení. Pomoc s optimalizací výrobních zařízení poskytujeme výrobcům CNC strojů i jejich uživatelům z řad výrobních firem. Máme zkušenosti se všemi běžnými typy a značkami CNC obráběcích systémů.

kompenzace_obrabecich_stroju_intemac

V centru INTEMAC při práci s výrobními firmami obvykle procházíme celým životním cyklem obráběcího stroje. Od jeho stavby na počátku až po kompenzace jeho pracovní přesnosti v rámci jeho reálného pracovního prostředí. Při kompenzaci obráběcích strojů se věnujeme zejména následujícím pěti oblastem.

Asistence při stavbě strojů

Při stavbě velkých obráběcích strojů bývá častým problémem spolehlivé a přesné měření potřebných rozměrů. Používání certifikovaných metodik nám umožňuje měřit i stroje s rozměry v řádech desítek metrů. Může jít například o přesné rozmístění fixátorů, změření rovinnosti a rovnoběžnosti loží, polohy stolu, kolmosti stojanů apod.

Měření geometrie a teplotní kompenzace

Pravidelným prováděním diagnostiky stroje lze zabránit výrobním ztrátám a výrobě zmetků. Pokud však už nějaký problém nastane, lze diagnostickými metodami, jako je například test kruhové interpolace systémem ball-bar, identifikovat přesnou příčinu. Ztráta přesnosti může být zapříčiněna zhoršenou geometrií vedení, teplotními nebo statickými deformacemi a dalšími příčinami. Pokud chcete předcházet snížení kvality výroby a zmetkovitosti, obraťte se na nás.

Softwarové kompenzace

CNC systémy výrobních strojů umožňují minimalizovat nepřesnosti mechaniky stroje zavedením softwarových kompenzací. Změření stroje provádíme laserovým systémem XL-80, vysoce přesnými digitálními inklinometry WYLER nebo Laser Trackerem Leica AT901. Pro kompenzaci rotačních stolů a nástrojových hlav používáme spolu s XL-80 i rotační kalibrátor XR-20W. Díky softwarovým kompenzacím lze poměrně snadno a rychle výrazně zlepšit parametry obráběcího stroje.

Volumetrické kompenzace

Chyby geometrie v celém pracovním prostoru obráběcího stroje lze řešit tzv. volumetrickými kompenzacemi. Oproti běžným metodikám kompenzací dokážou být volumetrické kompenzace až o 70 % účinnější. Při práci s nimi používáme Laser Tracker Leica AT901 a unikátní software Trac-Cal od německé technologické firmy ETALON AG. Metodu volumetrické kompenzace běžně používáme při nejnáročnějších požadavcích na přesnost obráběcích strojů.

Diagnostika vřeten

Vřetena jsou nejdůležitější a nejvíce namáhanou komponentou obráběcích strojů. K diagnostice stavu vřeten používáme špičkovou aparaturu SEA, která dokáže sérií testů přesně vyhodnotit jejich aktuální stav. Z výsledku testů je možné určit například i (ne)vhodné spektrum pracovních otáček, odolnost vůči kmitání, potřebnou délku předehřevu vřetena nebo včas rozpoznat problém s mechanikou a předejít tak náročnější opravě.

Proč zvyšovat pracovní přesnost obráběcích strojů

1

Snížení zmetkovitosti

Pomocí diagnostických metod dokážeme najít příčinu problému a její dopady minimalizovat nebo zcela odstranit nasazením odpovídajících softwarových kompenzací.

2

Zvýšení přesnosti

Použitím volumetrických kompenzací jsme schopni zvýšit přesnost obráběcího stroje až o 70 %.

3

Diagnostika a srovnání kvality vřeten

Mezi vřeteny od různých výrobců existují značné kvalitativní rozdíly. Použitím špičkové aparatury SEA dokážeme kompletně popsat chování vřeten a nalézt problém nebo mezi sebou vřetena porovnat.

4

Rychlejší a přesnější stavba velkých obráběcích strojů

Použití moderních přístrojů a certifikovaných metod výrazně zrychluje a zpřesňuje práci při oživování velkých obráběcích strojů.

Měření a kompenzace volumetrické přesnosti TOS KUŘIM, TAJMAC-ZPS

Prosím vyplňte formulář níže. Ozveme se zpět hned, jak to jen půjde.