TIP: Webinář: Jak se efektivně ubránit kybernetickým hrozbám? — Středa 22. května 2024 10:00 - 12:00 Close

Statické a dynamické počítačové simulace

Probíhající čtvrtá průmyslová revoluce přinesla řadu změn i do oblasti vývoje a konstrukce CNC strojů a dalších výrobních zařízení. Návrh fyzických prototypů a jejich optimalizace je nahrazována virtualizací těchto procesů, jejichž nedílnou součástí jsou statické a dynamické simulace. Výrobci jednoúčelových strojů, zařízení a přípravků se jejich použitím dokážou vyhnout zdlouhavému a finančně náročnému procesu pokus - omyl. V případech absence předchozí zkušenosti jim simulace umožní pružně reagovat na poptávku, urychlit vývoj a maximalizovat užitné vlastnosti výrobních strojů.

INTEMAC-pocitacova-simulace

V době počítačové simulace metody konečných prvků (FEM) představují zcela nezbytnou podmínku pro vývoj moderních strojních a výrobních zařízení. Umožňují virtuální testování a neustálé zdokonalování strojního zařízení už během jeho konstrukčního návrhu, kdy se počítá se skutečnými provozními podmínkami.

Firmy v této souvislosti často řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by tyto výpočty mohli provádět, a vysoké náklady spojené s pořízením výpočtového softwaru. Nebo naopak, pokud mají software i odborníky k dispozici, pak řeší jejich nedostatečné pracovní vytížení. V centru INTEMAC máme k dispozici zkušenosti, know-how, špičkové technické a softwarové vybavení a odborné kapacity. Kromě výpočtů pro naše klienty vytváříme i výrobní dokumentaci. Jsme tak schopni pro vás celý projekt vytvořit na klíč.

Zkušenosti specialistů centra INTEMAC na statické a dynamické simulace jsou postaveny na mnohaleté práci při zpracování výpočtů v rámci vývoje obráběcích strojů. Pomocí počítačové simulace metodou konečných prvků (FEM) řešíme v centru INTEMAC návrhy konstrukcí strojů z hlediska statického, dynamického a teplotního zatížení. Rozsáhlé zkušenosti máme i s návrhy a konstrukcí kompozitních ocelobetonových struktur obráběcích strojů a výpočty nosných částí a rámů. Díky testovacímu zázemí centra INTEMAC a přístrojovému vybavení propojujeme FEM simulace také s experimentální validací.

Klíčové oblasti počítačové simulace:

  • st­ruk­turální výpočty a optimalizace
  • náročné projekty s využitím nestan­dard­ních materiálů
  • tep­lotně defor­mační simu­lace
  • sta­no­vení napjatostí
  • dy­na­mické úlohy – vlastní frekvence a tvary kmitů
  • si­mu­lace mechanismů
  • ne­li­neární úlohy

Přínosy využití statické a dynamické simulace při vývoji strojních zařízení

1

Více návrhů už v první fázi vývoje

Digitální výroba a počítačová simulace umožní tvorbu více variant produktů už v rané fázi výroby. Navíc lze pomocí simulace řešit i velmi složité systémy, u kterých nelze s jasnou přesností použít analytické metody.

2

Snadná dostupnost odborných kapacit v centru INTEMAC

Využitím odborných kapacit centra INTEMAC se lze vyhnout nákupu drahého technologického vybavení a zaškolování obsluhy. Výpočty pro vás provedeme v centru INTEMAC a vše i experimentálně ověříme.

3

Komplexní pohled na věc

Díky komplexním simulacím dokážeme návrh posoudit z více úhlů pohledu. Kombinací více úloh můžeme vhodně optimalizovat výsledný návrh, od hřídele až k výrobnímu stroji.

Prosím vyplňte formulář níže. Ozveme se zpět hned, jak to jen půjde.