TIP: Webinář: Efektivní komunikace mezi vedením a výrobní halou — Úterý 18. června 2024 10:00 - 12:00 Close

Technologie CNC obrábění – analýza a optimalizace

Pro efektivní výrobní proces každé výrobní firmy je rozhodující optimální nastavení klíčových výrobních technologií. Z největší části se jedná o CNC obrábění kovů, ale i jiných materiálů. Zejména u velkosériové produkce může i relativně drobná změna v technologickém postupu vést v konečném důsledku k podstatnému snížení strojního času, prodloužení trvanlivosti řezných nástrojů nebo snížení energetické náročnosti výroby. V centru INTEMAC vám pomůžeme identifikovat příležitosti pro změny, které přispějí k zefektivnění vaší výroby.

Technolgie-obrabeni-Astra-Motor-lq

Analýza obráběcího procesu je důležitá nejen pro výrobní firmy, které obráběcí technologie využívají pro svoji produkci. Zásadní je i pro firmy vyrábějící samotné výrobní stroje, jejich komponenty nebo příslušenství. Ať už jsou to například řezné nástroje, chladicí kapaliny, upínací přípravky, deponování vrstev povlaků u řezných nástrojů nebo další služby a příslušenství moderních obráběcích technologií.

Obráběcí proces je dynamický děj, při kterém je generováno teplo, vibrace a periodicky se měnící silové zatížení stroje/nástroje s různými velikostmi a vektory. Odborníci z centra INTEMAC změří všechny tyto parametry vašich obráběcích strojů a pomohou vám s jejich optimalizací. Samozřejmě s ohledem na konkrétní požadavky a možnosti vaší výroby.

V centru INTEMAC nejčastěji analyzujeme tyto prvky obráběcího procesu:

 1. Optimalizace řezných podmínek
 2. Výběr vhodné geometrie řezného nástroje pro konkrétní technologii obrábění
 3. Porovnání různých typů povlaků deponovaných na řezných nástrojích
 4. Analýza přínosu různých procesních kapalin
 5. Testy trvanlivosti řezných nástrojů
 6. Redukce nebo úplná eliminace (samobuzeného nebo vynuceného) kmitání
 7. Přesné měření makro/mikro geometrie řezných nástrojů
 8. Vyhodnocení drsnosti, vlnitosti a defektů povrchu obrobku

Co vám analýza obrábění přinese?

1

Ušetříte strojní čas

Výrobní firmy si obvykle nemohou dovolit vyčlenit obráběcí stroj pro dlouhodobější testování a ladění jednotlivých technologií obrábění. Disponujeme potřebným přístrojovým vybavením a vše můžeme změřit přímo u nás. Podle vámi vytvořené specifikace a časových možností.

2

Dozvíte se, jak co nejefektivněji nastavit výrobní proces

V centru INTEMAC používáme sofistikované měřicí přístroje pro měření různorodých veličin obráběcího procesu. Od silového zatížení přes vibrace až po jakost obrobené plochy a kvality obrobku. Veškeré vybavení lze využít v centru INTEMAC nebo přímo ve vaší výrobní firmě. Získáte tak relevantní a přesná data a naši specialisté vám na jejich základě pomohou vaši výrobu vhodně optimalizovat.

3

Získáte komplexní analýzu vašeho obráběcího procesu

Od nástroje a jeho upínače přes samotný obráběcí stroj a materiál obrobku až po podmínky celé výrobní haly. Všechny části tohoto systému mají vliv na kvalitu výrobního procesu. Ať už z pohledu přesnosti obrábění, opakovatelnosti, energetické náročnosti výroby, spotřeby nástrojů a životnosti obráběcího stroje.

 

 

Intemac-Fiala02.jpeg

Zdeněk Fiala

Odborný garant pro oblast technologie CNC obrábění

Specializace

 • Analýza a optimalizace výrobních technologií
 • Vibrodiagnostika a monitoring strojů
 • Dynamika výrobních strojů a zařízení
 • Digitalizace malých a středních podniků

Zkušenosti

 • 10 zkušeností s VaV projekty CZ/EU
 • Aplikace monitorovacích systémů mechanických vibrací
 • 3 roky zkušeností s digitalizací malých a středních podniků

Prosím vyplňte formulář níže. Ozveme se zpět hned, jak to jen půjde.