Vision systémy a kvalita výroby — Úterý 30. dubna 2024 14:30 - 15:30 Close

Pro firmu ASTRA MOTOR jsme navrhli nový frézovací nástroj

INTEMAC

Konkurence na trhu s nástroji pro CNC obrábění je velká a neustále vytváří tlak na zlepšování a inovace nabízených produktů. Společnost ASTRA MOTOR si drží náskok před svou konkurencí a neustále vyvíjí nové a spolehlivější nástroje. V centru INTEMAC jsme firmě pomohli vyvinout a otestovat zcela nový nástroj. Jedná se o kulovou frézu, která je vhodná pro obrábění korozivzdorné oceli.

Firma ASTRA MOTOR

Společnost ASTRA MOTOR byla založena už v roce 1995. V roce 2000 se pánové Karel a Jan Keprdovi (otec se synem) rozhodli vyvíjet a vyrábět speciální obráběcí nástroje. Na podzim roku 2001 společnost zakoupila první CNC nástrojovou brusku, o rok později firma koupila první 5ti osou CNC brusku na výrobu nástrojů. Rodinný tandem tak vyrazil na cestu s jasným cílem – být mezi nejlepšími ve svém oboru.

V následujících letech potkalo firmu mnoho úspěchů. Všechny tyto události společnost formovaly do pevné a stabilní firmy. Hodnotami, na kterých firma staví, jsou inovace, otevřená komunikace, radost z práce, slušnost a mírná neformálnost. Filozofií společnosti je pracovat tak, aby její zaměstnanci mohli být hrdí na služby a produkty, které v jejich ryze české firmě vznikají pro celý svět.

INTEMAC-ASTRA-MOTOR-navrhli-jsme-novy-frezovaci-nastroj

Specifika nástroje určeného pro CNC obrábění korozivzdorné ocele

Cílem spolupráce firmy ASTRA MOTOR a centra INTEMAC byl vývoj nové geometrie kulové frézy vhodné pro obrábění korozivzdorné ocele, která by svými parametry překonala nástroje nabízené konkurencí. Způsob vývoje podobného nástroje je specifický. Při frézování těžkoobrobitelných materiálů není zásadní pouze složení materiálu řezného nástroje a nanesené vrstvy povlaku, ale i makro a mikro geometrie břitu nástroje. To vše jsme v centru INTEMAC při vývoji nástroje testovali.

Aby nový nástroj předčil konkurenci, musel splňovat ty nejpřísnější požadavky. Protože při CNC obrábění těžkoobrobitelných ocelí dochází u nástrojů k většímu opotřebení, nastavují se při obrábění nižší řezné podmínky. To však čas výroby prodlužuje a zvyšuje její náklady.

Rešerše problematiky a systematická optimalizace nástroje

I přesto, že firma ASTRA MOTOR disponuje zkušenými odborníky na řezné nástroje, rozhodla se spolupracovat při vývoji nového nástroje s centrem INTEMAC. Mezi hlavní důvody tohoto kroku patřilo i nejmodernější přístrojové vybavení a strojní kapacity centra INTEMAC, které umožňují realizovat náročné testování prototypů nových frézovacích nástrojů.

Pro vývoj nového nástroje se jako možné ukázaly dvě cesty. Konvenční postup zahrnuje vývoj ze zaběhnuté geometrie s postupným pokusným upravováním nástroje. V centru INTEMAC jsme se však rozhodli pro systematičtější přístup. Ten zahrnoval tvorbu geometrie postavené na rešerši dané problematiky a následné systematické testování a optimalizaci finálního tvaru nástroje.

Optimální geometrie pro obrábění korozivzdorné ocele

Při vývoji nové kulové frézy spolupracovali odborníci z centra INTEMAC i s Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Vývojový tým provedl rozsáhlou rešerši problematiky CNC obrábění korozivzdorných ocelí a navrhl několik možných variant geometrií kulových fréz.

Na základě předložených návrhů byla společností ASTRA MOTOR vyrobena série vzorků pro testování. Při experimentálním obrábění bylo sledováno silové zatížení a měřeno opotřebení řezných nástrojů. Na základě získaných dat byla následně vybrána optimální geometrie pro určený typ obrábění.