TIP: Webinář: Jak se efektivně ubránit kybernetickým hrozbám? — Středa 22. května 2024 10:00 - 12:00 Close

Pro TOS KUŘIM jsme inovací rámů zvýšili výkonnost obráběcích center

INTEMAC

V centru INTEMAC jsme pro TOS KUŘIM vyvinuli a otestovali unikátní spojení ocelového svařence a speciální betonové směsi pro rámy obráběcích strojů. Tyto rámy umožňují vysoký výkon obrábění, a to za podstatně nižší cenu, než je běžné.

TOS KUŘIM: obráběcí průkopníci

Společnost TOS KUŘIM je významný výrobce obráběcích strojů. Od svého založení v roce 1942 jde firma neustále s dobou: zaměřuje se na výzkum a vývoj, zavádí nové technologie, patentuje. Dnes má přes 330 zaměstnanců a stroje exportuje do více než 30 zemí světa.

Spolupráci s námi zahájil TOS při vývoji nového obráběcího stroje s názvem FUT.

vyvinuli-jsme-pro-tos-kurim-ocelobetonove-ramy

Rámy strojů nesou velké břímě

Uživatelé obráběcích strojů oceňují především co nejvyšší obráběcí výkon – míra výkonu je ale omezena mimo jiné vibracemi, které při obrábění nevyhnutelně vznikají. Problémy s vibracemi mají za úkol řešit právě rámy (lože a stojan) obráběcích strojů, které musí být pevné, aby unesly veškeré zatížení, musí umět tlumit vibrace, kompenzovat teplotní změny a zachovat geometrickou stabilitu.

Standardně se při konstrukci obráběcích strojů používá lože a stojan z litiny. Litina má nejlepší statické a dynamické vlastnosti, zároveň ale lité lože a stojan (vzhledem k nutnosti použít na jejich výrobu jednorázovou formu) stavbu celého stroje výrazně prodraží.

Firma TOS KUŘIM proto potřebovala rámy stejně kvalitní jako z litiny, ale zároveň s nižší pořizovací cenou.

Vývoj dokonalého rámu

Naše spolupráce s TOS Kuřim se tak zaměřila na způsob, jak dosáhnout nižších nákladů na výrobu obráběcího stroje při současném zachování jeho statických a dynamických vlastností.

Vzhledem k tomu, že cenu rámu zvyšuje primárně použití litiny, vyvinuli jsme společně s odborníky z Vysokého učení technického unikátní betonovou směs.

Zvýšenou pozornost jsme věnovali specifickým vlastnostem betonu, které jsou pro využití ve strojírenství poměrně komplikované. Ve finále jsme proto pro výrobu lože a stojanu použili kombinaci ocelového svařence s betonovou výplní: kompozitní ocelobetonovou konstrukci.

Tato konstrukce je výrazně levnější, a přitom má stejné dynamické a statické vlastnosti jako litina, lépe pohlcuje vibrace a odolává teplotním změnám.

Kromě zapojení našeho týmu (specialistů na strojírenství a obrábění kovů) jsme v INTEMACu vyvíjené technologie průběžně testovali v naší těžké laboratoři.

proc-vyuzivat-kompozitni-materialy-pro-konstrukce-obrabecich-stroju

Vysoký výkon s nízkými náklady

Spojení betonové směsi a ocelového svařence přineslo TOSu KUŘIM značné snížení výrobních nákladů a zároveň umožnilo těžit z vynikajících vlastností nového rámu. Na obráběcím stroji FUT, který v segmentu horizontálních vyvrtávaček parametrově převyšuje konkurenci, a to zejména v dynamice a parametrech tuhosti, je ocelobeton použit při výrobě lože stolu, stojanu i na samotný stojan.

Prosím vyplňte formulář níže. Ozveme se zpět hned, jak to jen půjde.