TIP: Webinář: Jak se efektivně ubránit kybernetickým hrozbám? — Středa 22. května 2024 10:00 - 12:00 Close

IPMAI

Záměr projektu IPMAI (Interpretable Prescriptive Maintenance using Artificial Intelligence) je výrazně zjednodušit údržbu všech průmyslových výrobních zařízení s převodovkami prostřednictvím vysvětlitelné AI a tranasparentních a srozumitelných procesů. Díky IPMAI bude možné využívat umělou inteligenci nejen k určování údržby, ale také k optimalizaci provozu.

IMPAI_CZ.png

Cíl projektu

IPMAI zavádí novou strategii údržby strojů s převodovkami založenou na umělé inteligenci.

Projektový přístup

Cílem evropské politiky je posílit vedoucí postavení evropského průmyslu v celosvětovém měřítku. Umělá inteligence v tom hraje ústřední roli a má obrovský potenciál. Motivací IPMAI je proto zpřístupnit výhody AI malým a středním podnikům. Záměrem IPMAI je výrazně zjednodušit údržbu prostřednictvím vysvětlitelné AI pro všechna průmyslová výrobní zařízení s převodovkami. Díky IPMAI bude možné využívat AI nejen k určování údržby, ale také k optimalizaci provozu. Přístup IPMAI je všeobecně použitelný díky vysvětlením generovaným umělou inteligencí, která jsou inovativní 1) z hlediska přijatelnosti pro uživatele a 2) díky použití převodovky jako obecného ukazatele opotřebení.

Pro lepší pochopení této novinky: stroje se skládají z mnoha součástí ovládaných převodovkou. Až dosud musely být všechny tyto komponenty sledovány odděleně. Inovace IPMAI spočívá v tom, že nyní je třeba sledovat pouze převodovku, aby bylo možné identifikovat případnou potřebu údržby ostatních částí stroje ovládaných touto převodovkou (např. vysoké tření poháněné součásti v důsledku špatného mazání). Tím se snižuje počet nákladných oprav a prodlužuje se životnost strojů. Nový systém údržby výrobních strojů s převodovkami poskytuje také vysvětlení pro jejich optimální použití a usnadňuje tak technikům a obsluze strojů manipulaci se systémem údržby. To zvyšuje akceptaci nových typů systémů umělé inteligence a umožňuje, aby tuto práci vykonávali pracovníci s pouze průměrným vzděláním.

Pro IPMAI bylo sestaveno konsorcium ze všech šesti regionů programové oblasti, které spojuje všechny potřebné kompetence. Kromě toho je zajištěno, že výsledky a výše uvedené změny související s umělou inteligencí v průmyslu a společnosti jsou šířeny ve všech regionech programového území Interreg AT-CZ. 

Konsorcium projektu

 

Program financování: Interreg ATCZ 2021-2027

ID projektu: ATCZ00060

Doba trvání projektu: 01/24 - 12/26