TIP: Webinář: Jak se efektivně ubránit kybernetickým hrozbám? — Středa 22. května 2024 10:00 - 12:00 Close

PredMAIn - Interreg

Program spolupráce „Interreg V-A Rakousko – Česká republika“ se zaměřuje na některé významné přeshraniční problémy spjaté s implementací strategie Evropa 2020. Cílem projektu našeho konsorcia je vytvořit a předat relevantní znalosti o AI prediktivní údržbě, které by byly použitelné v různých výrobních odvětvích (u SME).

Centrum INTEMAC_projekt Interreg

Hlavní téma

Prediktivní údržba (PM) je v současnosti považována za hlavní využití umělé inteligence (AI) ve výrobě. Ovšem tento potenciál není momentálně dostatečně využíván výrobními malými a středními podniky (SME), které jsou v programovém regionu velmi silně zastoupeny. U SME chybí základní předpoklady pro uplatnění umělé inteligence v prediktivní údržbě. Chybí zde uživatelsky přívětivá a nekomplikovaná aplikace těchto řešení ve výrobě. Na rozdíl od pracovníků ve velkých podnicích není provozní personál SME nijak speciálně školen ohledně možných aplikací AI v prediktivní údržbě.

 

Cíl

Cílem projektu PredMAIn (ATCZ279) je vytvoření a předání znalostí o prediktivní údržbě na bázi umělé inteligence použitelné v různých odvětvích výroby a zpracovatelského průmyslu (SME).

Metodika

  • výzkum a demonstrace algoritmů AI pro prediktivní údržbu, zacílení na znalosti a potřeby malých a středních podniků v programovém regionu (Rakousko – Česká republika)
  • prostřednictvím přeshraničního propojení příslušných výzkumných partnerů budou vznikat (výzkumné) spolupráce s cílem vyměňovat a společně rozvíjet znalosti týkající se prediktivní údržby založené na umělé inteligenci
  • složení konsorcia s partnery ze všech šesti programových regionů, kteří jsou aktivní v této oblasti a kteří mají odpovídající kontakty i mimo programový region
  • sdílení know-how a transfer znalostí formou osvětových akcí

Konsorcium projektu

 

Doba trvání projektu: 01.10.2021 – 31.12.2022

Rozpočet projektu: 589 000 €

Financující subjekt: Projekt je financován v rámci programu INTERREG Rakousko-Česká republika 2014-2020