Akademie digitální transformace — květen 2023 - leden 2024 Close

Invanta

Společnost Invanta vyvinula bezpečnostní systém na bázi umělé inteligence se schopností rozpoznat nebezpečné situace v okolí průmyslových strojů a s okamžitou reakcí. Naše vysoce inovativní řešení využívá pokročilé modely umělé inteligence se schopností strojového učení a nejnovější hardware pro použití v průmyslu. 

Invanta zapojila do INTEMAC Testbedu tyto technologie:

Chytrá údržba

Chytrá údržba MAINWARE - online platforma pro vytvoření digitálního profilu stroje.