Akademie digitální transformace — 13. 2. 2024 - 20. 6. 2024 Close

Kinali

Společnost Kinali se více jak 16 let věnuje robotickým systémům, optické kontrole kvality, výrobě jednoúčelových průmyslových strojů a vývoji software pro průmyslovou výrobu. Její řešení v sobě zahrnují kompletní vývoj i integraci do stávajících provozů a systémů (MES, ERP apod.). 

Společnost Kinali zapojila do INTEMAC Testbedu tyto technologie:

Robotický systém Test‑it-off

Plně autonomní systém k inspekci kvality od KINALI.