Kick‑off Komunity partnerů INTEMAC — Středa 14. června 2023 13:00 - 16:30 Close

Kinali

Společnost Kinali se více jak 16 let věnuje robotickým systémům, optické kontrole kvality, výrobě jednoúčelových průmyslových strojů a vývoji software pro průmyslovou výrobu. Její řešení v sobě zahrnují kompletní vývoj i integraci do stávajících provozů a systémů (MES, ERP apod.). 

Společnost Kinali zapojila do INTEMAC Testbedu tyto technologie:

Robotický systém Test‑it-off

Plně autonomní systém k inspekci kvality od KINALI.