Kick‑off Komunity partnerů INTEMAC — Středa 14. června 2023 13:00 - 16:30 Close

SmartVision

SmartVision nabízí řešení průmyslového vidění a naváděcích systémů, které zvyšují efektivitu pracoviště ve výrobě. Pomocí světelných signálů a vizuálního navádění je kontrolován tok materiálu a jeho správná instalace a kompletizace do finálního produktu a vizuální inspekce vyhotovení pomocí umělé inteligence zajišťuje spolehlivost výstupní kvality produktu.

Společnost SmartVision zapojila do INTEMAC Testbedu tyto technologie:

Navigovaná montáž

Systém ADMIN4.0 od SmartVision