Akademie digitální transformace — únor 2023 - říjen 2023 Close

SmartVision

SmartVision nabízí řešení průmyslového vidění a naváděcích systémů, které zvyšují efektivitu pracoviště ve výrobě. Pomocí světelných signálů a vizuálního navádění je kontrolován tok materiálu a jeho správná instalace a kompletizace do finálního produktu a vizuální inspekce vyhotovení pomocí umělé inteligence zajišťuje spolehlivost výstupní kvality produktu.

Společnost SmartVision zapojila do INTEMAC Testbedu tyto technologie:

Navigovaná montáž

Systém ADMIN4.0 od SmartVision