Kick‑off Komunity partnerů INTEMAC — Středa 14. června 2023 13:00 - 16:30 Close

Virtuální dvojče CHECKitB4

CHECKitB4 je virtuální CNC stroj s integrovaným jádrem NC řízení. Slouží k verifikaci NC kódu a výsledkem je 100% verifikovaný NC kód pro bezkolizní výrobu a rychlé nasazení do výroby.

CHECKitB4 - digitální dvojče CNC stroje s virtualizovaným řídicím systém stroje. Je možné jej využít pro jakýkoliv stroj s řídicím systémem Siemens (840, ONE), Heidenhain (530, 640) a Fanuc. Cílem je verifikovat NC kód a odladit vše co se nyní děje na dílně ještě v prostředí kanceláře tak, aby obsluha získávala 100% data pro bezpečnou a rychlou výrobu.