Akademie digitální transformace — 13. 2. 2024 - 20. 6. 2024 Close

Vision systém & AI studio

Zero-code platforma pro tvorbu vlastního AI řešení pro rozpoznávání obrazu.

Jednou z překážek při tvorbě vlastních technologií založených na AI je nedostatek zkušených programátorů. Řešením je použití nástrojů, které nevyžadují tak velkou odbornou znalost a se kterými mohou všichni zaměstnanci přispět k tvorbě AI modelu.

AI Studio je platforma, která umožňuje uživatelům strojového vidění a strojového učení snadno spolupracovat a vytvořit model pro AI aplikace bez jedniého řádku kódu.