Workshop ERP - jak na to? — Středa 20. července 8.00 - 12.00 Close

Procesní management & Projektové řízení

Datum: 12. - 13. 10. 2022 

Místo: partnerská výrobní firma

 

Obsah školení 

  • Nastavení strategických cílů a jejich propojení s jednotlivými procesy na všech úrovních organizace
  • Proč zvýšit výkonnost podnikových procesů?
  • Kde a jak začít s efektivní optimalizací?
  • Jak řídit projekty zefektivnění procesů
  • Příprava a plánování projektů
  • Sestavení a řízení projektového týmu
  • Analýza dat současného stavu
  • Definování cíle projektu
  • Jak řídit protiopatření
  • Jaké nástroje a kroky volit pro udržitelnost změn

 

Pro koho je školení určeno 

  • výrobní firmy se zájmem o implementaci nových řešení a získání nových konkurenčních výhod
  • výrobní firmy plánující digitalizaci výroby
    • jednatel firmy – otevřený příležitostem 
    • technolog výroby – se zájmem o inovaci procesů 
    • vedoucí výroby, dispečer/ plánovač výroby – s chutí zefektivnit stávající procesy 
    • procesní manažer, manažer kvality 
    • WCM/ Lean koordinátoři