JIC 120“ s OMS Intelligence Solutions a jejich integrační platformou WorkSys v oblasti digitalizace — Středa 25. listopadu 2020 10.00-12.00 Close

Kde začít s digitalizací? Zjistěte, na jaké úrovni je digitální vyspělost vaší firmy

Kde začít s digitalizací vaší výroby, vaší firmy? V dnešní době lze k digitalizaci přistoupit z mnoha úhlů pohledů a na základě různých nabízených řešení. Ovšem zásadní by zde měla být strategie a stanovené cíle této digitální transformace. Až v tomto případě můžete k samotné digitalizaci přistupovat koncepčně a celý proces vám bude opravdu dávat smysl.

Podstatné pro vybudování této strategie ale nejsou jen zmíněné cíle, které vám budou mizet někde za horizontem budoucnosti. Základem je současná digitální vyspělost vaší firmy. Právě toto bude základním kamenem, na kterém se může celá strategie vystavět.

Najdete zde 10 základních otázek, jejichž zodpovězením si uděláte obrázek o tom, jak jste daleko s digitalizací vaší firmy. Výsledky budou rámcově představovat vaši procentuální vyspělost a navrhovat další postup. Jednoduché vyhodnocení se opírá o průměrnou vyspělost firem ze vzorku firem v poradenském programu DIGIMAT. Navázat můžete detailní analýzou stavu vaší výrobní firmy a definováním si vašich silných míst a potenciálu.

Získejte náskok v inovacích