Obecné využití umělé inteligence v oblasti průmyslu — Středa 11. září 2024 14:30 - 15:30 Close

DIGIMAT

Rozjeďte digitalizaci a usnadněte vaší firmě růst.

V programu DIGIMAT vás digitalizací provedeme od začátku do konce: od automatického převodu papírové objednávky do digitální podoby až po osazení výrobního stroje robotem nebo měřicí stanicí a připojení do informačního systému.  

Vaše přímá cesta k chytré výrobě

 • DIGIMAT je digitalizace na míru: individuální konzultace, koučinky a trénink.
 • Zaměřuje se na automatizaci, robotizaci nebo optimalizaci systémů a procesů, a to přesně v takové míře, v jaké ji budete potřebovat.
 • Základem je analýza digitální vyspělosti vaší firmy, která vám usnadní celý proces zacílit a rozfázovat.
 • V DIGIMATu vám pomůžeme začít, nastavit prioritydigitalizaci a automatizaci ve vaší firmě rozjet.

Co v DIGIMATu získáte

A. Vaši vlastní cestu k chytré výrobě: konkrétní plán digitalizace pro vaši firmu.

 • Zjistíte, kde je možné hledat úspory nebo příležitosti k růstu,

 • co je možné zrychlit a zjednodušit,

 • kde se vyplatí investovat do technologií, dat nebo systémů

 • kde jo možné získat finanční podporu.

B. Dostanete nezaujatou expertízu a inspiraci od firem, jako jste vy.

C. Budete mít přehled v současných technologiích a systémech dostupných na trhu.

Nejsme prodejci koncových zařízení, jsme technologicky neutrální a předáváme vám informace, zkušenosti a know-how.

D. Před realizací budete mít možnost vyzkoušet vaše řešenítestbedu

 

Firma ZLOMEK, s.r.o. měla za cíl zlepšit plánování a řízení výroby - především zvýšit průtok zakázek a eliminovat dodávky po termínu. K tomu potřebovali mimo jiné vybrat nový informační systém. V DIGIMATu se proto společně s námi zaměřili na detailní analýzu procesů, následně na vytvoření zadávací dokumentace a vyhodnocení nabídek.

49498839_2112067115480846_6818416283554414592_n.jpg

Martin Zlomek

ředitel firmy ZLOMEK, s.r.o.

Očekáváme zvýšení průtoku zakázek až o jednu čtvrtinu. Díky panu Honsovi z DIGIMATu jsme dokázali velmi přesně definovat vlastní požadavky a potom zodpovědně vybrat systém i dodavatele. Navíc jsme získali velký přehled v tématu plánování výroby. Teď stojíme před samotnou implementací s jasně definovanými cíli. Děkujeme!"

Záznam semináře: Automatizace rutinních činností

Je možné automatizovat i běžnou rutinní činnost na počítači? Podívejte se, jak na to! O své zkušenosti se podělil Milan Brabec, konzultant automatizace ze společnosti Sperling a Filip Unzeitig s Miroslavem Bučkem ze společnosti Aiviro.

Máte-li zájem o plnou verzi obsahu, rádi Vám jej ZDARMA poskytneme po uvedení vaší e-mailové adresy a následném potvrzení přes odkaz v těle e-mailu, který Vám zašleme.

Mám zájem o zaslání odkazu na plnou verzi obsahu

Odesláním tohoto formuláře udělujete společnosti INTEMAC z.s.p.o. souhlas s využitím uvedené e-mailové adresy pro oslovení a nabídku dalšího obsahu či služeb poskytovaných společností INTEMAC. Více v dokumentu Ochrana osobních údajů.

Jak DIGIMAT funguje

1. Úvodní analýza a benchmarking

 • Získáte analýzu digitální vyspělosti vaší firmy.
 • Využijete srovnání, jak si vaše firma vede z hlediska digitalizace v porovnání s ostatními.
 • Zkonzultujeme s vámi příležitosti pro zlepšení výrobního procesu.

2. Návrh digitalizace

 • Návrh zdůrazní oblasti, jejichž optimalizace bude mít pro vaši firmu největší dopad.
 • Zaměříme se na to, co je pro vás nejzásadnější, ať už půjde o výběr nového systému, nasazení nových technologií nebo úpravu procesů.
 • Propojíme vás s experty, kteří toho vědí více než my.

3. Plán realizace a katalog dodavatelů

 • Plán, sestavený z konkrétních praktických kroků, vám pomůže digitální transformaci vaší firmy zrealizovat.
 • Průzkum trhu uděláme za vás – předáme vám katalog prověřených dodavatelů systémů a technologií.

4. Zdroje financování

 • Poradíme vám, jaké aktuální výzvy jsou vhodné pro váš projekt, nebo vám pomůžeme se zapojením do mezinárodních projektů.

"Přesvědčili jsme se, že ve spolupráci s odborníky z DIGIMATu je automatizace výroby daleko jednodušší." / Tomáš Koláček, Packung

Na co se často ptáte

Jaká je cena programu DIGIMAT?

Program DIGIMAT je financován z prostředků Jihomoravského kraje, účast v něm je tedy pro malé a střední výrobní firmy z JMK finančně zvýhodněna.

 
  Cena / hod. bez DPH Míra podpory Konečná cena / hod. bez DPH
Váš 1. projekt - až 40 hod. konzultací  1 500 Kč 80 % 300 Kč 
Váš 2. projekt - až 80 hod. konzultací 1 500 Kč 50 % 750 Kč
Váš 3. projekt a další - až 80 hod. konzultací 1 500 Kč 20 % 1 200 Kč

Jaká jsou konkrétní témata, která se během DIGIMATu řeší?

DIGIMAT probíhá ve formě individuálních konzultací, schůzek, analýz a koučingu a to většinou přímo u vás ve firmě. Zásadní oblasti, na které je potřeba se zaměřit, proto ukáže úvodní analýza. Můžeme se ale dohodnout i na oblastech dalších. Většinou se věnujeme těmto oblastem:

 • Návrh koncepce digitalizace, ať už celé výroby nebo dílčích částí – které oblasti jsou pro vás vhodné automatizovat, robotizovat, kde hledat úspory, kde jsou příležitosti, které vám v danou chvíli nejvíce pomůžou (může jít například o integraci systémů, bezpapírovou výrobu, monitoring strojů, ale i mnoho jiných oblastí).
 • Jak při digitální transformaci postupovat (s čím začít, na co zaměřit).
 • Strategie pro automatizaci a robotizaci (kde začít, z jakých technologií vybírat, jak je možné testovat).
 • Podnikové systémy: optimalizace a zefektivňování systémů, které využíváte, nebo pomoc při výběru a implementaci systémů nových (ERP, MES, APS, TMS, WMS a jiné).
 • Pomoc s financováním.

Jak budu vědět, že navržená strategie a doporučené technologie jsou pro mě opravdu vhodné?

Digitalizací výroby se zabýváme již 6 let. Byli jsme v České republice první, kdo s takovýmto uceleným programem začal, a máme proto už řadu zkušeností a nasbíraného know how, stejně jako síť expertů, na které se obracíme. Kromě odborníků na Průmysl 4.0 vás napojíme na firmy, které naším programem prošly a se kterými můžete sdílet jak know how, tak zpětnou vazbu.

Pokud jde o technologie, v INTEMACu máte možnost je vyzkoušet – a to v testbedu. Chápeme, že se jedná o velké investice, poskytujeme proto službu Test before invest: vyzkoušíte si vaše řešení a potom teprve se rozhodujete o investici.

Budou doporučení technologicky nezávislá?

Ano. Získaná dopo­ruč­ení budou mít formu kata­logu s kontakty na prověřené doda­va­tele jednot­livých tech­no­lo­gií. Bude tedy zcela na vašem rozhod­nutí, pro kterou tech­no­lo­gii a doda­va­tele se rozhodnete.

Kdo se do programu DIGIMAT může přihlásit?

 Přihlásit se může vaše firma, pokud: má sídlo (nebo provozovnu) na území České republiky,

 • je malou nebo střední firmou (dle defi­nice Evrop­ské komise, především jde o firmy, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a jejich roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR),
 • pracuje v oblastech strojíren­ské a výrobní technologie, přesných přístrojů, vývoje software a hardware, léč­i­v, lékařské péče a diagnostiky a tech­no­lo­gie pro letecký průmysl (prioritní odvětví RIS - viz Regionální inovační stra­te­gie Jiho­mo­rav­ského kraje 2014-2020, s. 15-17; www.risj­m­k.cz/cz/ke-s­ta­ze­ni).

Jak časově náročná je účast v programu DIGIMAT?

Časová nároč­nost se odvíjí od vás a vašich možností. Tým z Intemacu potřebuje pro kvalitní analýzu a násled­ná doporučení úzkou spolupráci, ale frekvenci a délku jednot­livých setkání si určujete sami. Schůzky navíc nejč­as­těji probíhají v prostorách vaší firmy.

Z čeho lze financovat realizaci?

Souč­ástí programu je i dopo­ruč­ení na vhodné gran­tové výzvy, které lze pro finan­cování využít. Případně můžete využít i grantových expertů z týmu JIC jehož je INTE­MAC dceři­nou společností, a se kterým v DIGIMATu spolupracujeme.

Mohu se programu DIGIMAT účastnit opakovaně?

Ano, do programu můžete vstoupit opakovaně.

Spojte se s námi

Hahn_square.jpg

Petr Hahn

Key Account Manager

Prosím vyplňte formulář níže. Ozveme se zpět hned, jak to jen půjde.