TIP: Webinář: Jak se efektivně ubránit kybernetickým hrozbám? — Středa 22. května 2024 10:00 - 12:00 Close

Automatizace výroby

Pojem automatizace rezonuje v době čtvrté průmyslové revoluce celým průmyslovým světem. S příchodem konceptu Průmysl 4.0 je ve výrobních firmách kladen důraz především na pružnou automatizaci, tedy na možnost rychlé úpravy automatizovaných výrobních procesů. Právě schopnost rychle reagovat na změnu poptávky a dalších okolností výroby je pro výrobní firmy zcela zásadní, protože firmám umožňuje udržovat si před konkurencí náskok. V centru INTEMAC pomáháme zavádět automatizaci do výrobních firem podle nejnovějších trendů čtvrté průmyslové revoluce. Firmy tak získávají schopnost zvyšovat svoji produktivitu práce a získávat díky ní nové konkurenční výhody.

intemac-automatizace-vyroby

Centrum INTEMAC se na výzkum a vývoj v oblasti automatizace výroby dlouhodobě specializuje. Naše řešení v oboru automatizace výrobních procesů zakládáme na pružné automatizaci, robotizaci výroby a snadné obsluze těchto automatizovaných systémů. Na projektu Výrobní buňka 4.0 jsme prokázali, že i automatizace manipulačních operací pomocí průmyslového robotu může být vysoce flexibilní. Současně jsme si ověřili, že na naučení dráhy robotu už ve vaší výrobní firmě nebudete potřebovat nákladného programátora, ale zvládne to i vaše stávající obsluha bez znalosti programování. Díky jednotnému ovládacímu panelu navíc obsluze zpřístupníte veškeré operace spojené se všemi propojenými výrobními zařízeními. To vše výrazně přispěje k vyšší produktivitě práce vaší výroby.

Centrum INTEMAC a inovace v oboru automatizace výroby

Vedle standardních řešení automatizace výrobních firem spolupracujeme i na inovačních projektech, které posouvají svět průmyslové automatizace kupředu. Jedním z podobných projektů je robotizované pracoviště pro TAJMAC-ZPS, které využívá možnosti nejmodernějších technologií.

Spolupráce s výrobními i technologickými firmami

Centrum INTEMAC je ideálním partnerem pro výrobní firmy. Pomůžeme komplexně připravit a zrealizovat projekty, které si vyžadují vysokou míru inovací. Současně jsme schopni pomoci i s jejich financováním.

Technologickým firmám nabízíme zázemí a kapacity testbedu, který se nachází v laboratořích centra INTEMAC. V rámci naší technické infrastruktury společně s technologickými firmami nová řešení i vyvíjíme.

Přínosy automatizované výroby

1

Dlouhodobě vysoká kvalita výroby

Automatizace výroby přispívá k vysoké a stálé kvalitě produktů, eliminuje lidskou chybu. Automatizovaná pracoviště s prvky konceptu Průmysl 4.0 díky regulaci parametrů výroby přímo kompenzují negativní vnější vlivy a tím udržují kvalitu výroby na dlouhodobě vysoké úrovni.

2

Snížení nákladů výroby

Průmyslová automatizace přináší snížení nákladů při zachování stálé kvality. Umožňuje vyrábět rychleji a tím zvýšit objem výroby.

3

Vyšší pružnost výroby

Automatizace výroby je příležitostí pro výrobní firmy, které produkují malé série. Průmyslová automatizace s implementací prvků konceptu Průmysl 4.0 umožňuje reagovat na proměnlivé potřeby trhu a vyrábět malé série odlišných typů obrobků za ceny sériové výroby.

4

Řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků

Robotizace výroby v podobě automatizace neodborných manipulačních operací představuje příležitost pro přesunutí pracovníků na činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Automatizace výroby představuje rovněž řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků ve výrobních firmách.

Vyrobni_bunka_4.0_ TAJMAC_INTEMAC - kopie.jpg

TAJMAC‑ZPS s naší pomocí ztrojnásobil výrobní kapacitu obráběcího centra

INTEMAC
Přečíst
Intemac-Helan02.jpeg

Václav Helán

Odborný garant pro automatizaci výrobních systémů, INTEMAC

Specializace

  • Architektura řídicích systémů pro automatizaci
  • Vývoj řídicích aplikací

Zkušenosti

  • 5 let propojování strojů a informačních systémů ve výrobních podnicích
  • Vedoucí programátor oborových SW (oběh dokumentů)
  • Agilní řízení projektů – zavádění metodiky vývoje SCRUM
  • 10 let správa počítačových sítí

Prosím vyplňte formulář níže. Ozveme se zpět hned, jak to jen půjde.