TIP: Webinář: Efektivní komunikace mezi vedením a výrobní halou — Úterý 18. června 2024 10:00 - 12:00 Close

Pomohli jsme firmě Packung vybrat ERP, který urychlil výrobu obalů na míru z týdnů na 48 hodin

DIGIMAT

Program DIGIMAT stál u počátku úspěšného projektu BOX48 firmy Packung, respektive u efektivního propojení této online platformy s výrobou. Pomohli jsme vybrat vhodný ERP systém, který nyní pomáhá sledovat zakázky – od zadávání objednávek do systému přes vygenerování výrobního příkazu až po definování a odpis surovin potřebných pro výrobu. A v Packung nyní mohou rychle a efektivně zpracovávat objednávky, které jim meziročně rostou až osminásobně.

Packung našel díru na trhu. Zaměřil se na jednotlivce a maloobchodníky, nabízí jim balíky na míru do 2 dnů

Firma Packung se původně profilovala především jako velkoobchod s obalovým materiálem. Což se změnilo v roce 2019, kdy se vedení rozhodlo, že budou obaly i vyrábět. A hned se přesvědčili o tom, jak je tento byznys škálovatelný a jaký se v něm skrývá potenciál.

Nyní se o nich mluví především v souvislosti se službou BOX48.cz, kde si můžete sami online nakonfigurovat přepravní papírovou krabici na míru. Služba nabízí výrobu balíků i v malém množství a vyrábí je do 48 hodinPlatforma nemá v ČR obdoby. Podobné služby sice existují v Austrálii či Švýcarsku, ale objednání je tam komplikovanější a zdlouhavější. Právě u počátku této platformy, a hlavně její automatizace s přesahem do výroby, stál také poradenský program DIGIMAT.

3-Packung-program-DIGIMAT

Systematické zpracování objednávky a její rychlé doručení

Na začátku spolupráce poradenského programu DIGIMAT a firmy Packung stála jasná idea: společnost se chtěla vydat cestou e-commerce. Mírně tím (zhruba rok před propuknutím covidové pandemie) předstihla svou dobu a získala tak ideální odrazový můstek pro svůj růst. Ale to předbíháme. Firma Packung měla již spuštěný portál BOX48.cz, ovšem potřebovala tuto platformu systematicky propojit s výrobou. Chybělo sledování zakázek – zadání objednávek do systému, vygenerování výrobního příkazu nebo odpis surovin potřebných pro výrobu. 

Na místě zde byl promyšlený výběr podnikového informačního systému, konkrétně ERP, který by toto vše mohl zastřešit. „Hlavním cílem bylo efektivní uchopení e-commerce projektu BOX48.cz. Nechtěli jsme již přepisovat veškeré objednávky z editoru a řešit vše na bázi XML a jeho implementace do dalších podnikových systémů,“ komentuje Adam Kratochvíl, ředitel společnosti Packung.

Firma získala díky programu DIGIMAT jasnou představu o tom, co požadovat po novém ERP systému

V rámci programu DIGIMAT jsme se zaměřili na specifikování konfigurace ERP systému a požadavků na jeho dodavatele. Vedení společnosti sice mělo představu o nabízených podnikových systémech, ovšem zcela logicky zde chyběla hlubší zkušenost s výběrem a specifikací požadavků na tento systém. Právě vhled nezaujatých odborníků jim ulehčil práci a zkrátil čas vynaložený na hloubkové rešerše nabízených řešení.

Nový ERP nevybírá pouze vedení – základem jsou zaměstnanci a jejich očekávání

Sestavování požadavků na nový ERP systém se diskutovalo napříč firmou, nejen s vedením společnosti, ale také zvlášť s každým zaměstnancem. Procházely se jednotlivé kompetence zainteresovaných zaměstnanců a to, jak by jednotlivé procesy mohl nový podnikový systém usnadnit.

Díky tomu, že mohli sami zaměstnanci zasahovat do tvorby budoucích procesů, byla následně pro všechny přirozenější pozdější implementace ERP systému. Potvrdilo se, že ve všem musí být viděn smysl a jasný cíl, který nemusí být striktně stanoven pouze vedením společnosti. Specialista programu DIGIMAT u těchto diskusí hlídal směr a strategicky je vedl, aby se dosáhlo vytyčeného finální stavu – změny a urychlení procesů.

4-Packung-program-DIGIMAT

Myšlenková mapa nabízí odpovědi při hledání nového ERP systému

Výsledkem společných workshopů a konzultací byla myšlenková mapa obsahující veškeré procesy, které by ERP systém měl pokrývat. Přesně zde bylo definováno, jak bude systém fungovat; od objednávky přes obchodní proces až po samotnou výrobu. Toto zmapování procesů sloužilo nejen pro správný výběr informačního podnikového systému, ale zároveň jako vstupní data pro předimplementační analýzu při zavádění ERP.

V Packungu našli směr, kterým se při výběru ERP systému ubírat, a dále rostou 

Systematický výběr a nasazení nového ERP odstartoval úspěšnou cestu firmy Packung. Urychlil proces zpracování objednávky z řádu hodin na minuty. A finální odeslání objednávky se oproti standardním několika týdnům drží na 48 hodinách. Tuto efektivitu potvrzují i při současném až osminásobném měsíčních nárůstu objednávek. 

Díky novému ERP mají nyní ve firmě Packung již přehled o výrobních procesech a o podnikových datech. Mohou například upravovat jednoduše koncovou cenu (a to i na online platformě) nebo ví, za jak dlouho se doručí potřebný materiál. Zvládají tak nyní takřka bez zásahu pracovníků zadávat objednávky do systému, automaticky generovat výrobní příkazy a ve stejnou dobu i odpisovat suroviny potřebné pro výrobu. 

Tímto spolupráce s programem DIGIMAT nekončí

5-Packung-program-DIGIMAT

Jak navázat na nasazení ERP systému? Společnost Packung se rozrůstá a my v rámci programu DIGIMAT navazujeme na naši spolupráci dalším projektem. Řešit budeme konzultaci layoutu nových prostor a systém řízení skladu (Warehouse Management System). 

Jak lze automatizovat skladovací procesy? Odebírejte náš newsletter a sledujte naši spolupráci s Packung. Dozvíte se, jak automatizovat vše; od objednání zboží až po jeho expedici.

Prosím vyplňte formulář níže. Ozveme se zpět hned, jak to jen půjde.