TIP: Workshop 3D tisk v průmyslu — Čtvrtek 5. října 2023 09:00 - 16:00 Close

ABB

ABB je přední globální technologická společnost, která podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnější a trvale udržitelnější budoucnosti. Propojením software s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů ABB posouvá hranice technologií na vyšší úroveň výkonnosti.

ABB zapojilo do INTEMAC Testbedu tyto technologie:

Robot s ROBOTemplate

Průmyslový robot IRB 4600 s ROBOTemplate pro propojení s integrační platformou.