Kick‑off Komunity partnerů INTEMAC — Středa 14. června 2023 13:00 - 16:30 Close

SMC

Společnost Konica Minolta zapojila do INTEMAC Testbedu tyto technologie:

Pneumatické prvky

Pneumatika ve Výrobní buňce od společnosti SMC.