Akademie digitální transformace — květen 2023 - leden 2024 Close

Pneumatické prvky

Pneumatika ve Výrobní buňce od společnosti SMC.

Pneumatické prvky umožňující provozovat systém rozvodů stlačeného vzduchu v prostředí Výrobní buňky 4.0