Kick‑off Komunity partnerů INTEMAC — Středa 14. června 2023 13:00 - 16:30 Close

Pneumatické prvky

Pneumatika ve Výrobní buňce od společnosti SMC.

Pneumatické prvky umožňující provozovat systém rozvodů stlačeného vzduchu v prostředí Výrobní buňky 4.0