Akademie digitální transformace — 13. 2. 2024 - 20. 6. 2024 Close

Pneumatické prvky

Pneumatika ve Výrobní buňce od společnosti SMC.

Pneumatické prvky umožňující provozovat systém rozvodů stlačeného vzduchu v prostředí Výrobní buňky 4.0