Vision systémy a kvalita výroby — Úterý 30. dubna 2024 14:30 - 15:30 Close

Preventivní údržba

Software pro plánovaní a řízení údržby - COMES Maintenence

Analýza IbaPDA Iba Capture Testbed Intemac.JPG

COMES Maintenance podporuje mobilní a nákladově „štíhlou“ údržbu, umožňuje plánovat procesy údržby, řídit opravy, podporovat pracovníky dokumentací a zaznamenávat výkony údržby. Nová verze modulu je zaměřena především na štíhlý a mobilní charakter CMMS a může být nabídnuta formou služby v cloudu.

Hlavní vlastnosti COMES Maintenance

 • Jednotný systém plánování a řízení údržby, budov, strojů a nástrojů 
 • Podpora práce údržbáře v terénu s využitím mobilních prostředků (tablet, chytrý telefon) 
 • Komfortní vykazování činnosti údržbáře a použitých náhradních dílů s minimalizací jeho administrativní zátěže 
 • Evidenci provedených úkonů, pořizování sdílené fotodokumentace k týmovému řešení problémů 
 • Vytváření báze znalostí o provedených údržbách a opravách, její následné využívání. 
 • Možnost sofistikované preventivní údržby 
 • Interaktivní přiřazování náhradních dílů ke strojům 
 • Vedení skladu náhradních dílů v COMES WMS 
 • Komunikaci s externími systémy, řídicími systémy technologií i s podnikovým IT systémem (ERP) 
 • Přehledy, statistiky a protokoly 

 

Vhodný a žádaný doplněk pro údržbáře, provozní inženýry a technology je diagnostický a sběro-datový systém společnosti Iba AG. Systém je aplikovatelný od počtu několika signálů, až po monitoring rozsáhlých technologických celků s počtem více jak 100 000 signálů. Významnou funkčností je zejména i synchronní záznam řídicích signálů z PLC s kamerovými záznamy řízené technologie.

COMES Maintenance lze nasadit v každém průmyslovém odvětví, kde je potřeba digitalizovat celý proces údržby výrobních i nevýrobních zařízení v závodě.