Kick‑off Komunity partnerů INTEMAC — Středa 14. června 2023 13:00 - 16:30 Close

Testování životnosti kuličkových šroubů

Testovací stand pro kuličkové šrouby s vibrodiagnostikou a prediktivní údržbou.

Testovací stand kuličkových šroubů

Testování životnosti KŠ v rámci mezinárodního dotačního projektu Interreg PredMAIn.

Vibrodiagnostika

Sběr a vyhodnocení dat vibrací kuličkových šroubů.

Preventivní údržba

Software pro plánovaní a řízení údržby - COMES Maintenence