TIP: Webinář: Jak se efektivně ubránit kybernetickým hrozbám? — Středa 22. května 2024 10:00 - 12:00 Close

Vibrodiagnostika

Sběr a vyhodnocení dat vibrací kuličkových šroubů.

vibrodiagostika

Vibrodiagnositka je diagnostika zařízení na základě vyhodnocování dat vibrací. V tomto případě byly senzory vibrací (akcelerometry) pořízeny v rámci jednoho systému spolu s PLC, řízením pohybu atd. Bylo použito celkem 5 akcelerometrů, přičemž dva jsou umístěny na matici testovaného šroubu a zbylé po jednom na ložiskových domcích. Z každého akcelerometru jsou data vyhodnocována jak v časové oblasti (statistické veličiny) tak ve frekvenční oblasti (Fourierova transformace, úhrn vibrací na určité frekvenci/ve frekvenčním pásmu). Zároveň jsou však data v rámci projektu Interreg PredMAIn použita pro učená algoritmů umělé inteligence pro prediktivní údržbu.

A proč právě vibrodiagnostika? Je to z toho důvodu, že ve srovnání s ostatními měřitelnými veličinami (zátěž motoru, hluk, teplota) je možné pomocí vibrací nejdříve detekovat blížící se problém. V tomto srovnání vycházejí lépe pouze ultrazvukové senzory, které jsou však v praxi mnohem hůře použitelné – velmi vysoké frekvence vyhodnocení (MHz), náročná montáž, málo dostupných příkladů použití. Přesto probíhá ve spolupráci s tribologickým centrem ve Wiener Neustadt (AC2T) experimentální použití ultrazvukových senzorů.