Vision systémy a kvalita výroby — Úterý 30. dubna 2024 14:30 - 15:30 Close

Digitální dvojče

Virtuální Výrobní buňka 4.0.

DD.jpg

Digitální dvojče Výrobní buňky 4.0 (VB4.0), která má své důležité místo v INTEMAC Testbedu a v reálném výrobním provozu v TAJMAC-ZPS.

Cílem digitální dvojčete (DD) je usnadnit práci obluze pracoviště a minimalizovat prostoje v provozu.

DD je komplexní systém, postavený v RobotStudiu od ABB. Cílem je vyvinout DD tak, aby umožňovalo:

  • zavádění nových kusů do výroby bez nutnosti odstávky Výrobní buňky,
  • testovat nových funkcionalit HW a SW při dalším vývoji VB4.0,
  • detekovat kolize při testování nových součástek,
  • monitorovat a vizualizovat kondici celé VB4.0,
  • monitorovat spotřebu energie,
  • využívat rozšířenou realitu pro instruktáž a servis.