TIP: Workshop 3D tisk v průmyslu — Čtvrtek 5. října 2023 09:00 - 16:00 Close

Frézovací centrum s paletovou výměnou obrobku

Vertikální obráběcí centrum ZPS MCV1060i 

Obráběcí centrum je vybaveno třemi na sebe kolmými, souvisle řízenými osami, které umožňují frézovací, vrtací, vystružovací a zahlubovací operace a řezání závitů v obrobcích z oceli, ocelolitiny, litiny a slitin lehkých i barevných kovů. 

Stroj je tvořen dvěma stacionárními odlitky – základnou a na ní upevněným stojanem. Všechny pohyby stroje jsou realizovány prostřednictvím lineárního vedení s valivými elementy. Jejich dimenze a umístění dovoluje vysoké zatížení stolu, suportu a vřeteníku při zachování vysoké přesnosti rozměrů a kvality obrobku i při přerušovaném řezu a také vysokou životnost stroje.