Obecné využití umělé inteligence v oblasti průmyslu — Středa 11. září 2024 14:30 - 15:30 Close

Monitoring výrobních zařízení

Systém Zapsi - MES monitoring a sběr dat z výrobních a provozních technologií.

Zapsi Touch.jpg

Systém Zapsi poskytuje korektní data v reálném čase, umožňující výrobním společnostem sledovat a správně analyzovat výrobní stroje, evidovat spotřebu elektrické energie, vizualizovat výrobní stavy a také lépe predikovat požadavky na údržbu. Samozřejmě je možné využít i dat historických. 

Ve stroji je zapojena sběrná jednotka, sbírající provozní data stroje. K pracovišti je možné umístit dotykový terminál určený ke sběru uživatelsky zadávaných dat. Pomocí sítě LAN jsou data z jednotek a terminálů zasílány do databáze na serveru. Data jsou prezentována uživateli pomocí webové aplikace. 

Systém Zapsi je vhodný pro výrobní společnosti různého zaměření, nejčastěji průmyslu plastikářského, strojírenského, automotive, leteckého. Realizovali jsme projekty i z prostředí potravinářského, farmaceutického nebo třeba dřevařského.