Kick‑off Komunity partnerů INTEMAC — Středa 14. června 2023 13:00 - 16:30 Close

Vision systém detekce objektů

Vision systém s AI, vyvinutý ve spolupráci s OptiSolutions.

INTEMAC-Vyrobni-bunka-4.0

Vision systém ve Výrobní buňce 4.0 slouží k rozpoznávání dílu na dopravníkovém pásu. Snímá po celé šířce pásu pomocí řádkové kamery. Následně obraz analyzuje za pomoci neurovnové sítě. Na základě analýzy určuje polohu dílu v prostoru a poskytuje tuto informaci integrační platformě, která ovládá celé pracoviště. Z té pak jde pokyn robotu, který díl z pásu odebere.