Vision systémy a kvalita výroby — Úterý 30. dubna 2024 14:30 - 15:30 Close

Digitalizace jako klíčový faktor konkurenceschopnosti

Pojem digitalizace nebo digitální transformace se dnes objevuje na všech frontách; od společenského života přes státní správu až po průmysl. Což je určitě správně, protože čím častěji se s ním lidé setkávají, tím lépe rozumí jeho potenciálu. Nejzranitelnější skupinou v této oblasti jsou určitě malé a střední podniky (MSP), které se musí snažit udržet krok s nadnárodními společnostmi investujícími do inovací nemalé částky. Z našich zkušeností víme, že o digitalizaci zájem je a neustále roste i u této skupiny podniků.

 

Proč MSP digitalizují pomaleji? Klíčový faktor zde představují lidé, peníze jsou až na druhém místě

Z průzkumu, který jsme udělali mezi klienty poradenského programu DIGIMAT, vyplývá, že největší překážkou pro nastartování digitalizace je nastavení kultury společnosti, která ve většině případů není připravená na zavádění změn. Hned dalšími faktory jsou chybějící odbornost personálu a nutnost vyššího počátečního finančního vkladu.

Nejčastěji se u MSP řeší výběr nového informačního systému

Programem DIGIMAT prošlo už několik desítek firem a my jsme tak mohli získat dobrou představu o tom, jaká témata malé a střední podniky řeší nejvíce. Až u 39 % společností se konzultoval výběr a implementace ERP nebo MES systémů.

Druhým nejčastěji diskutovaným tématem je zavádění kapacitního plánovaní (přibližně 19 % firem). Platilo to hlavně u podniků s kusovou nebo malosériovou výrobou, kde se typ produkce často mění. Třetí nejčastější oblastí byla automatizace, která byla důležitá pro 16 % firem.

Další oblasti, kde je zájem o digitalizaci, jsou kontrola kvality, logistika, monitoring strojů a servis a služby. Tyto oblasti ale převládají u společností, které mají vyšší úroveň ve využívaní digitálních technologií.

Jak nastartovat vaši digitální transformaci

Každý podnik je specifický, a proto se nedá říct, že by existoval jednotný manuál pro všechny. Nashromáždili jsme ale pár užitečných tipů od specialistů, kteří spolupracují v konzultačním programu DIGIMAT. Asi nejdůležitějším krokem je definice cílů a očekávaní, které máte od digitalizace. Je potřebné myslet hlavně na budoucnost a na to, kam se vaše společnost má posunout.

Nezapomínejte na detailní zmapování současných podnikových procesů a zapojení klíčových zaměstnanců do procesu mapování. To vám pomůže lépe pochopit fungování výroby a také v budoucnu usnadní implementaci chytrých řešení. Často se totiž na mapování zapomíná a digitální transformace pak ani nemůže neproběhnout úspěšně. Když už budete mít jasnou představu o tom, co potřebujete, dopřejte si možnost výběru a ptejte se na reference u klientů.

 

Nad tématem digitální transformace SME se ve svém komentáři zamýšlel náš kolega Jakub Červeň.