Výzkumné, vývojové a vzdělávací centrum v Kuřimi

INTEMAC se zaměřuje na aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a vzdělávání v oblasti strojírenské výrobní techniky. Poskytujeme expertní služby a přístup k moderním technologiím, zároveň podporujeme spolupráci firem a výzkumníků v Jihomoravském kraji.

Naším cílem je posílit konkurenční pozici českých výrobců a dodavatelů výrobní techniky. INTEMAC tak nejen přispívá k rozvoji konkurenceschopnosti odvětví, ale také k udržení a tvorbě kvalifikovaných pracovních míst.

Výzkumné centrum INTEMAC (dříve Kompetenční centrum Kuřim) provozuje společnost Intemac Solutions s.r.o., dceřiná společnost JIC. Na projektu se dále podílí Jihomoravský kraj, partnerem je VUT a významné strojírenské firmy.

Reference

JIC
JIC
JIC
Intemac Solutions s.r.o.
Blanenská 1288/27
664 34 Kuřim
IČO 02277387
Kontakty:
info@intemac.cz
+420 606 097 793