Výrobní buňka 4.0

Základní jednotka chytré výroby připravená k integraci do výrobních firem. Použitelná v malých a středních firmách stejně jako velkých provozech.

V laboratořích INTEMAC jsme pro vás připravili Výrobní buňku 4.0 za účelem demonstrace základních principů a ověření dílčích řešení na bázi digitálních technologií (konceptu Průmysl 4.0).

Buňka tvoří funkční výrobní celek propojující obráběcí stroj, robot a měřicí stanici. Uniformní systém řeší proprietární komunikaci s každým ze zařízení a navenek potom vystupuje otevřeně. Díky modulární architektuře je možné zařízení jednoduše obměňovat. Buňka s uniformním systémem demonstruje výhody automatizace kombinované s potřebami malosériové výroby. Jedním s klíčových požadavků je nutnost měnit zadání výroby i několikrát denně. Proto INTEMAC spolu s partnery pracuje na nástrojích, které umožní rekonfiguraci buňky i běžným uživatelům.

Základem Výrobní buňky zůstává tzv. adaptivní proces výroby – měřící stanice v buňce po dokončení obrábění kontroluje kvalitu každého obrobku a uniformní systém výsledky ukládá. Při zjištění odchylky mimo toleranci je obrobek včetně potřebných korekcí poslán zpět do stroje na opravu. Stroj navíc při výrobě dalších kusů pracuje výrazně přesněji. Výrazně se tak snižuje nutnost zasahovat do nastavení stroje během procesu výroby ze strany operátora.

Nově jsme implementovali systém pro lokalizaci pohybu osob a materiálu v buňce a jejím okolí, cloudovou výpočetní platformu a rozšířenou realitu (Augmented Reality). Buňka je tak připravena komunikovat s jinými buňkami a výrobním SW díky nadřazenému kontrolnímu systému, který umožňuje chytře řídit a plánovat výrobu v rámci celé továrny.

Strojové učení, které je součástí cloudové platformy, je využíváno pro zvyšování efektivity výrobního procesu a včasnou predikci odchylek a poruch. To umožňuje automatizovaný provoz a zamezení případným škodám. Obsluha navíc při využití rozšířené reality (Augmented Reality) okamžitě vidí aktuální vytíženost a produktivitu jednotlivých zařízení, plánování, chybová hlášení a další informace o zařízeních.

Zapojit si můžete i vaše zařízení.

Připraveno s partnery: TAJMAC-ZPS, B+R automatizace, Renishaw, Comau, Sewio, SMC and Unicorn.

JIC
JIC
JIC
Intemac Solutions s.r.o.
Blanenská 1288/27
664 34 Kuřim
IČO 02277387
Kontakty:
info@intemac.cz
+420 606 097 793